Ve spolupráci s velkým zákazníkem jsme zahájili základní vývoj unikátního systému pro pořizování sférických snímků a zpracování do panoramatických výstupů. Cílem vývoje je rutinní dosažení kvality snímků, tak aby z nich mohla být prováděna přesná měření. Kvalita zobrazení potom musí být taková, aby výsledná panoramata mohla být použita pro dokumentaci a správu majetku organizací a měst. V následném mapování tak bude možné zobrazovat detaily nápisů, či kontrolovat technický stav městského inventáře, to vše z pohodlí kanceláře. TopGis tak zdůrazňuje svoji prioritu poskytovat kvalitní a přesné služby pro podporu rozhodování.

Systém kromě neobvyklého množství 15ti unikátně sestavených kamer bude vybaven přesnou GPS a průmyslovým počítačem s dalšími ovládacími prvky a úložišti pro zpracování. Předpokládáme přenositelnost tak, že technologii bude možné používat na automobilu, lodi, či drezíně.