Tradičně jsme zúčastnili jako hlavní partner již devátého ročníku konference s názvem „Mapy jsou pro každého 2023“, která se uskutečnila od 12. do 13. září 2023 na Vysočině.

Program konference se letos logicky hodně zaměřoval na právě dokončované projekty Digitální technické mapy krajů a na praktické zkušenosti realizátorů. Shlédli jsme ale i zajímavé příspěvky o virtuálním dědictví a mapování planety Mars. Zástupci státní správy představili budoucí Digitální mapu veřejné správy a postupné kroky k naplnění zákona o zeměměřictví a souvisejících vyhlášek.

Za naši společnost TopGis, přednášel Vladimír Plšek, a to na téma Každodenní využití 3D dat.

V prezentaci prakticky ukazoval využití našich nejnovějších technologií pro vytvoření 3D modelu povrchu s výpočtem oslunění. Celá prezentace ukazovala využití 3D dat pro správu městského majetku, zejména budov. Nosným tématem konference bylo zpracování digitálních technických map krajů, kdy jsme prezentovali naše řešení ve webové mapové aplikaci GisOnline. Modul DTM v GisOnline je ukázkou, jak se dá s daty DTM pracovat v uživatelsky příjemném prostředí, kde jsou současně s daty dopravní a technické infrastruktury využívány další datové sady včetně plnohodnotného katastru nemovitostí. Vše si můžete prohlédnout v jeho prezentaci.