Digitální technická mapa České republiky (DTM ČR) představuje rozsáhlý informační systém zaznamenávající údaje o technické a dopravní infrastruktuře jednotlivých krajů. Tento systém je tvořen digitálními mapami všech 14 krajů. Po nedávné aktualizaci zákona o zeměměřictví mají vlastníci infrastruktury za povinnost začlenit do systému DTM ČR potřebné informace, a to nejpozději do 1. 7. 2024, což je nově stanovený termín pro zahájení ostrého provozu.

U Digitální technické mapy (DTM) se předpokládá, že značně usnadní proces stavebního řízení tím, že centralizovaně poskytují přesné a nejnovější údaje o technické a dopravní infrastruktuře určité oblasti. To umožní projektantům, stavebním inženýrům a dalším zúčastněným stranám rychle nalézt nezbytné informace pro návrh a provedení stavebních projektů, což zefektivní práci s daty z různých krajů.

Proč vybrat modul digitální technické mapy v mapové aplikaci GisOnline.cz?

Vybrat modul DTM v aplikaci GisOnline.cz znamená pro obce získat komplexní řešení pro splnění legislativních požadavků na digitální technickou mapu. Služba zahrnuje zpracování a integraci digitálních dat do krajských DTM portálů a mapového projektu obce na GisOnline. Existující uživatelé mohou rozšířit svou smlouvu, zatímco noví zájemci získají funkční mapovou aplikaci s DTM rychle a bez problémů do jednoho týdne.

Chci další informace

Zanechte nám Váš kontakt. Ozveme se Vám a společně vymyslíme ideální řešení přímo pro Vás.