Název projektu: Inovace TopGis II

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_318/0025282

Cílem projektu je zavedení do praxe výstupů z výzkumného projektu Využití moderních metod mapování pro tvorbu modelů prvků krajinné sféry včetně vizualizace a aplikace.

TopGis Inovace II

Název projektu: TopGis ICT vývoj SW

Číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0002601

Hlavním cílem projektu je vytvoření komplexní aplikace, která bude integrovat nástroje běžně dostupných státních dat s unikátními vlastními daty TopGis a přinese novou funkcionalitu měření a směřuje k zobrazování a funkčnostem ve 3D. Projekt umožní spolufinancování vývoje.

Výsledná aplikace GisOnline.cz vychází z prvotní funkčnosti desktopového programu GisManager. Vývoj GisOnline přináší novou generaci software pro inteligentní podporu rozhodování na různých úrovních řízení. Aplikace přispívá k řešení problematiky SmartCities, jednou z hlavních funkčností je pasportizace. Výstup projektu umožní centrální poskytování sofistikované mapové služby v cloudu státní správě, podnikatelské i privátní klientele.

Název projektu TopGis Datové centrum

Číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/.0./15_011/0002632

Projekt má hlavní cíl ve vybudování datového centra pro publikaci specifických dat dálkového průzkumu Země a souvisejících technologií na nejmodernější úrovni, která bude vhodná pro práci s daty v kategorii Big data. Druhým cílem je vytvoření nezbytného lokálního zázemí pro stahování a zpracování velkých objemů dat ze snímání různými senzory, včetně zajištění lokálního výpočetního výkonu. Při realizaci je kladen důraz na energetickou úspornost technologií a ekonomickou efektivitu investic.

Výstupem projektu je datová kapacita umožňující efektivní zpracování geoinformatických dat a obsluhu zákazníků z datového cloudu.

Název projektu: TopGis Inovace

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0005581

Předmětem projektu je rozvinout v praxi výstupy z výzkumného projektu Panoramatický snímkovací systém pro mobilní mapování, kombinovat výstupy různých typů snímání krajiny a interaktivní vizualizací více vstupů inovovat mapovou službu. Projekt umožní pořízení technologií pro dosažení cíle.

Výstupem pak je 3D mapa v aplikaci uživatele s možností měření, modelování, či analýz. Kompletní a přesný obraz reálného světa bude tedy přenesen do 3D mapy v počítači. V takových mapách bude (podle hustoty snímání) umožněno sférické měření s přesností na 25 cm a bude možno přiblížit a zobrazit jakýkoliv detail 3D mapy v dosud nevídaném rozlišení.