Letadla

Disponujeme třemi vlastními letadly – dvoumotorovou Cessnou 404, dvoumotorovou Partenavií P68 a jednomotorovým Čmelákem Z-37. To, jaké letadlo použijeme, určují vždy parametry zakázky a potřeby klienta. Mimo klasických letadel disponujeme i dronem, schopným nést naše snímací systémy.

VulcanAir P68C-TC OK-GIS

VulcanAir P68C TC

Od letové sezóny 2015 disponujeme novým ultramoderním letadlem VulcanAir P68C TC. Jedná se o dvoumotorový hornoplošník s pístovými motory Lycoming využívaný v západní Evropě často pro účely hlídkových letů policie či armády. Díky výkonnostním a ekonomickým parametrům je tento letoun jeden z nejvýhodnějších pro účely leteckého snímkování či skenování. Tento nový letoun je ideálně využitelný i pro inovační a vývojové projekty.

Cessna C404 OK-TGS

Cessna 404

Naše Cessna je dvoumotorové letadlo s velmi vysokou produktivitou sběru dat. Používáme ho především v situacích, kdy je třeba získat velké množství dat ve středním až menším rozlišení. Je to jediné letadlo tohoto druhu v ČR, které je pro letecké snímkování využíváno.

Zlin Z37 Čmelák

Zlin Z-37

Čmeláka nejčastěji používáme s našim pětikamerovým systémem, který nám umožňuje snímkovat kolmý i šikmý pohled. Díky optimální rychlosti letu je letadlo také vhodné k leteckému laserovému skenování území, které jsme schopni dělat souběžně s kolmým a šikmým snímkováním.

Dron

Dron

Dron je perfektním nástrojem pro rychlé a efektivní snímkování menších území a jednotlivých objektů.

V případě potřeby vyšší letové kapacity zajišťujeme další letadla skrze naše partnerské společnosti. V našich klimatických podmínkách jde téměř o nutnost. Optimálních letových dnů je totiž poměrně málo a často se setkáváme ze strany klientů s tlakem na rychlé dodání výsledných produktů z leteckého snímkování nebo skenování.

Snímací systémy

Snímací systémy jsou pro sběr geoprostorových dat naprosto klíčové. Bez kvalitní a spolehlivé techniky není možné dodávat vynikající výstupy. S vědomím její důležitosti jsme investovali do té nejlepší techniky a dokonce jsme vytvořili vlastní pětikamerový systém.

Vexcel UltraCam Eagle mark 3

Velkoformátová kamera UltraCam Eagle Mark 3

Jedná se o poslední verzi úspěšné kamery z řady Eagle z produkce rakouského výrobce Vexcel Imaging. Disponuje ještě vyšším rozlišením než předešlé verze a to z ní dělá velice efektivní kameru. Rozlišení panchromatických snímků 26,460 x 17,004 pixelů nám dovolilo snížit o třetinu počet náletových řad. Kamera snímá v panchromatickém pásmu objektivem s ohniskem 100 mm, R, G, B & NIR pásmech objektivy 1:33 mm. Každý snímek představuje 450 megapixelů a 1780 megabytů dat.

UltraCam Osprey 4.1 od Vexcel Imaging přijela z Rakouska!

Velkoformátová letecká kamera UltraCam Osprey 4.1

Ultracam Osprey 4.1 je nejnovější verze speciální kamery kombinující kolmý senzor s rozlišením 20544×14016 pixelů v PAN pásmu a 12840×8760 pixelů v pásmech RGB a NIR se čtyřmi šikmými senzory, každý s rozlišením 14144×10560 pixelů v RGB pásmech. Tato kombinace spolu s vysokým dynamickým rozsahem ( > 83db ) a kvalitními objektivy o ohnisku 80mm a 123mm, poskytuje maximální možnou kvalitu snímků, která je ještě vylepšena o nový způsob kompenzace pohybu kamery v různých směrech. Ultracam Osprey 4.1 je schopen vytvořit 1,2Gigapixelů obrazových dat za 0,7 sekundy, čímž posouvá kvalitu i efektivitu  mapování a tvorbu 3D modelů měst na zcela novou úroveň.

Šikmé snímkování - Hlavní nádraží v Brno

Vlastní systém pro šikmé letecké snímkování

Tento systém naší výroby používáme pro kolmé i šikmé snímkování. Jedna kamera pořizuje záběry kolmo k povrchu a její výstupy slouží pro následné vyhotovení ortofotomapy. Další 4 kamery jsou vychýlené od osy a získáváme jimi šikmé snímky území. Takto pořízená data lze dále zpracovávat například do podoby 3D modelů měst.

Riegl Q608i

LiDAR Riegl Q680i

Jednou z metod, kterou lze použít pro mapování terénu je použití leteckého LiDARu (také skeneru nebo laseru). Po vyhodnocení naskenovaných dat je výsledkem digitální model terénu (DTM) nebo digitální podel povrchu (DSM). Tyto modely se následně aplikují pro stanovení záplavových oblastí, lze na nich provádět pasporty a mnoho dalších měření.

Systém mobilního mapování TopGis

Systém mobilního mapování

Pro účel mapování komunikací a následnou tvorbu pasportů jsme pořídili pokročilý systém panoramatického mapování s výslednými 360° snímky. Mapovací systém se skládá ze 13 kamer pro tvorbu panoramatických záběrů, dvou GNSS antén s inerčně měřící jednotkou a odometrem pro měření ujeté vzdálenosti. Každé panorama je vytvořeno s detailním rozlišením 100 megapixelů a s polohou přesnou na 2 centimetry. Mobilní mapování může být prováděno i s využitím systému LIDAR.

Hardware, software, duševní vlastnictví

Pro naše zpracování obrovských objemů geodat a jejich publikaci klientům je nutné disponovat kvalifikovaným týmem odborníků a rozsáhlým zázemím pro jejich práci. Většinu našich výstupů pak lze opakovaně použít.

Datové centrum TopGis

Vlastní datové centrum

Většinu našich mapových služeb poskytujeme z vlastního datového centra, které z velké části běží na Linuxové platformě, v současné době má kapacitu 3,5 PB a je zálohované centrální UPS s možností napojení k diesel agregátu. Bonusem je, že celé centrum je napájeno zelenou elektřinou, která je částečně vyráběna fotovoltaikou přímo na budově našeho sídla.

Pasport komunikací

Specializovaný hardware a software

Pro náročné požadavky klientů musíme být vybaveni výkonným hardwarem s mimořádným grafickým a výpočetním výkonem a speciálním softwarem. Používáme profesionální komerční software, avšak některé úkony naší výroby jsou natolik specifické, že si některé programy sami vyvíjíme. Jako například webovou mapovou aplikaci GisOnline.cz. Součástí našeho know-how jsou i pracovní postupy ověřené tisíci hodin práce s uvedenou technikou.

Datové sady ortofotomap TopGis

Mapové sady

Díky dlouhé historii našeho podnikání jsme již pořídili miliony leteckých měřičských snímků a vyrobili sady ortofotomap, které jsou cenným dokladem stavu území v daném období. K dispozici tak máme například jen za poslední desetiletí několik sad z pravidelného snímkování celé ČR od roku 2014, nebo šikmé snímky všech měst v ČR. Toto naše know-how se může hodit klientům například při analýzách historie a porovnání se současností.