S výstupy z našeho mobilního mapování jste se již pravděpodobně setkali. Na portálu mapy.cz je naleznete jako „Panorama“. Mimo efektivní použití v mapových systémech pro internetové uživatele slouží mobilní mapování k mnoha pokročilejším aplikacím:

  • Dokumentace stavu komunikací, přilehlé vegetace, a dopravního značení

  • Dokumentace služeb (např. veřejné osvětlení) a mobiliáře veřejné správy

  • Dokumentace venkovních reklamních ploch a billboardů

  • Datový podklad pro efektivní, pohodlnou a přesnou vektrorizaci (tvorbu *.shp souborů) vybraných prvků

Auto mobilního mapování

Systém instalujeme i na jiné dopravní prostředy

Systém kamer a vybavení umístěný na našem mapovacím automobilu umíme nainstalovat i na jiné dopravní prostředky (lodě, vagóny, vozíky aj.). Díky tomu nyní zajišťujeme i monitoring a dokumentaci vodních plavebních cest využívaných pro lodní dopravu a automobilem nepřístupných lokalit. Lodním systémem monitorujeme:

  • Plavební značení

  • Mola a vázací prvky

  • Jezy, obratiště a přívozy

  • Hausbóty

  • a další prvky dané potřebami zákazníka

Naše řešení

Disponujeme sehraným týmem geoinformačních odborníků s letitou praxí v realizaci mobilního mapování společně s vlastními speciálně uzpůsobenými vozidly. Díky tomu jsme schopni úspěšně realizovat i zakázky s velice specifickými požadavky. Spolupracujte s profesionály a kontaktujte nás s nezávaznou poptávkou.

Chci další informace

Zanechte nám Váš kontakt. Ozveme se Vám a společně vymyslíme ideální řešení přímo pro Vás.