Práce s daty z katastru nemovitostí je díky separovanému přístupu do jednotlivých systémů evidence vlastnických práv často velice zdlouhavá a neefektivní. S vědomím tohoto problému jsme pro naše řešení GisOnline vytvořili komponentu, která propojuje všechny evidence do jedné geografické vrstvy s možností kartografické symbolizace.

Tato vrstva kombinuje data z katastru nemovitostí, ortofotomap, rastrových map, šikmých leteckých snímků, PANORAMy, RUIANu a specifické datové sady dodané zákazníky.

Využití parcel v GisOnline
  • S adresnými místy, budovami na listu vlastnictví, jednotkami na listu vlastnictví, listy vlastnictví subjektu, normalizovanými adresami dle registru RUIAN, parcelami a stavebními objekty ve vektorech, parcelami na listu vlastnictví, souhrny vlastněných nemovitostí subjektem, stavebními objekty a územními jednotkami ČR.

Katastr nemovitostí v GisOnline

Katastrální služby

V kombinaci s touto GIS vrstvou poskytujeme služby digitalizace katastrálních map do podoby účelové katastrální nebo vlastnické mapy, mapování skutečného stavu, nalezení chyb v katastru nemovitostí a tematizaci katastrálních informací. Náš tým geoinformačních odborníků má zkušenosti z mnoha projektů mapování pro potřeby katastru nemovitostí. Spolupracujte s profesionály a kontaktujte nás s nezávaznou poptávkou.

Chci další informace

Zanechte nám Váš kontakt. Ozveme se Vám a společně vymyslíme ideální řešení přímo pro Vás.