Co je 3D územní plán?

3D územní plán je moderní nástroj urbanistického plánování, který využívá trojrozměrné vizualizace k reprezentaci fyzického uspořádání a plánovaného rozvoje určitého území. Na rozdíl od tradičních, dvourozměrných územních plánů, které se zaměřují převážně na rozmístění zón a využití půdy v mapách, 3D územní plány poskytují komplexní pohled na prostor, včetně výškových charakteristik budov, vegetace a dalších prvků krajin. Tato metoda umožňuje lepší porozumění vztahům mezi různými částmi plánovaného prostoru, včetně vizuálních vlivů, stínování, viditelnosti a estetických aspektů. Je to užitečný nástroj pro architekty, urbanisty, veřejné správy, investory a občany, protože pomáhá představit si budoucí vývoj a jeho dopad na životní prostředí a společnost.

3D územní plány mohou zahrnovat různé typy dat, včetně digitálních modelů terénu, budov, dopravních sítí, zeleně, vodních toků a dalších prvků. Mohou být použity pro simulace a analýzu různých scénářů vývoje, například pro posouzení dopadů na dopravu, prostup slunečního světla v urbanizovaných oblastech nebo pro plánování evakuačních tras v případě mimořádných událostí.

Proč zobrazovat územní plán zrovna ve 3D?

3D územní plán rozšiřuje možnosti při řešení otázek udržení životní úrovně v řešeném území. Územní plán se stává čitelnějším i pro širokou veřejnost a ukazuje celé území v širších souvislostech. Aktuální 3D model území vyrobíme nebo vytáhneme z naší databáze a následně do něj vložíme nově plánované budovy. Pomocí webového prohlížeče si poté model můžete prohlížet, natáčet, provádět analýzy a prezentace záměrů pro zastupitelstva a občany. Na obrázku níže je 3D územní plán obce Rakovice zpracovaný v programu Skyline TerraExplorer. Obec byla snímkována pětikamerovým systémem společnosti TopGis. Z pořízených kolmých a šikmých snímků byly ve 3D  vymodelovány všechny stávající objekty. Následně byl do projektu umístěn územní plán a plánované objekty (nová komunikace, výsadba zeleně, nová výsadba, atd.). Účastnici projednávání mohou s 3D územním plánem pracovat ve volně přístupné prohlížečce TerraExplorer.

Chci další informace

Zanechte nám Váš kontakt. Ozveme se Vám a společně vymyslíme ideální řešení přímo pro Vás.