Pasportizace

Pasportizace je jedna z klíčových činností pro správu majetku. V rámci naší specializace poskytujeme služby spjaté se sběrem a zpracováním dat pro prostorové pasporty zobrazené v podobě vrstvy v geoinformačních programech.

Katastr nemovitostí

Práce s daty z katastru nemovitostí je díky separovanému přístupu do jednotlivých systémů evidence často velice zdlouhavá a neefektivní. Pro GisOnline jsme vytvořili komponentu, která propojuje všechny evidence do jedné vrstvy.

Specializované služby

Z našich geografických dat jsme schopni pro Vás vytvořit analýzy, mapy či modely přímo na míru dle Vašich požadavků. Provádíme analýzy hluku, šíření signálu, viditelnosti a další. Výjimkou není stereofotogrammetrické mapování a tvorba modelů DSM a DTM.

3D Světy

Pokud máme nasnímkované území leteckou měřickou kamerou, můžeme velmi efektivně vytvářet 3D modely velkých území – tzv. 3D světy. Takto zpracovaná města jsou digitálním obrazem pro prezentování v prostředí webových aplikací i plnohodnotných geografických informačních systémech.

Hluková studie

Hluková studie provádí hodnocení hladin hluku v určitém okolí a zkoumá jejich možný vliv na obyvatele a přírodu. Často jsou aplikovány během přípravy nových staveb, rozvoje infrastruktury či při ekologických posudcích k posouzení dopadů stávajících či plánovaných zdrojů hluku na okolní prostředí.

CIR ortofotomapa

Snímky CIR, které používají falešné barvy, zachycují obrazy s využitím infračerveného světla, na které je vegetace citlivá. Tyto obrazy původně sloužily armádě, nyní jsou však cenné pro zemědělství a ekologii, kde umožňují sledování zdraví rostlin. Na těchto snímcích se rostliny s dobrou kondicí jeví v různých odstínech červené, díky jejich odrazivosti v infračerveném rozsahu.

Digitální technická mapa

Digitální technická mapa je komplexní digitální reprezentace daného území, zaměřená na detailní záznam technické a dopravní infrastruktury. Obsahuje podrobné informace o terénu, budovách, komunikacích, vodních tocích a dalších prvcích krajiny, což umožňuje efektivní plánování, správu a rozhodování ve veřejném i soukromém sektoru.

Chci další informace

Zanechte nám Váš kontakt. Ozveme se Vám a společně vymyslíme ideální řešení přímo pro Vás.