Co je Skyline TerraExplorer:

Skyline je GIS aplikace, která umožňuje komfortní práci s 3D geografickými daty, zejména s realistickým 3D modelem lokality z leteckých měřičských snímků rozlišení 5 cm/px a umožňuje připojit nepřeberné množství vrstev a posuzovat v nich komplexně situaci libovolně velkých lokalit.

Skyline je využíván profesionály jako lokálně instalovaný TerraExplorer Desktop, nebo jako služba TerraExplorer for Web, přičemž náhled s limitovanými funkcemi je umožněn i prostřednictvím TerraExplorer Viewer.

3D model města

Klíčové možnosti Skyline TerraExplore:

Pořízení dat a vygenerování fotorealistického 3D modelu lokality

Jako poskytovatel leteckého snímkování pro vás pořídíme šikmé a kolmé letecké snímky lokality. Pomocí specializovaného SW vygenerujeme přesný 3D model lokality (obce, města, kraje). Zajistíme interaktivní vizualizaci 3D modelu a připojení libovolných vrstev (sítě, katastr, pasporty). Data jsou optimalizovaně distribuována z datového úložiště TopGis, nebo mohou být provozována i lokálně.

Profesionální práce s přesnými daty

Každá budova je ve 3D samostatným objektem, který lze upravovat, mazat, přepisovat. K realistickým 3D datům lze připojit libovolná geografická data, např. 3D modely budov, záplavové mapy, pasporty, adresní body či body zájmu, technické sítě či mapy katastru nemovitostí. Funkce pak umožňují řešit přímou viditelnost z jakéhokoli místa, nebo budovy. Velmi jednoduše lze posuzovat rozhledovou situaci, plánovat zastínění okolí novými objekty a podobně. Na všech objektech je možné měřit (výšku, šířku, plochu).

Prezentace a vizualizace

Data ve Skyline TerraExplorer mohou být využívána jako podklad pro řešení změn lokalit, nebo i pro projednávání změn městských či krajských územních plánů. Prostřednictvím webu lze publikovat profesionální projekty i široké veřejnosti. Samozřejmostí je využití fotorealistického 3D modelu k propagaci města.

Analýza viditelnosti ve Skyline TerraExplorer

Hlavní využití interaktivní 3D vizualizace z reálných dat

– přehledné projektování ve 3D

– praktické posouzení vlivu stavby na okolí

– jednoduchá prezentace a vizualizace ohromujících detailů

– geoprostorově přesný 3D obraz lokality

– možnost přesného plánování misí i tréninku

– plánování mimořádných situací umožňuje lepší výsledek

– optimalizujte zdroje a rozsah vašeho projektu

– plánujte a spravujte např. vaši těžbu z jednoho místa

– analyzujte změny a minimalizujte vliv na okolí

Chci další informace

Zanechte nám Váš kontakt. Ozveme se Vám a společně vymyslíme ideální řešení přímo pro Vás.