Mapová data jako služba

Potřebujete podkladové rastrové mapy, kde si budete zobrazovat vaše výstupy a analýzy, vyhlášky, nebo jakákoliv rozhodnutí. Nabízíme vám službu WMS, kdy mapy využíváte, ale nemusíte se starat o jejich správu ani aktualizaci. Data udržujeme na našich serverech my a vy jste „jen“ uživatelem této služby.

Naše řešení

Pokrýváme široké portfolio služeb jak v oblasti leteckého snímkování pro tvorbu ortofotomap, skenování, šikmého leteckého snímkování a následné tvorby 3D map i interaktivních vizualizací, mobilního mapování i 2D vektorových digitalizací, např. LANDUSE atp.

WMS (Web Mapping Service)

Výhody použití našeho řešení

WMS (Web Mapping Service) je služba vhodná pro aplikace, které používají kontinuální zoom. Data se generují pro každé specificky velké okno z nejbližší vrstvy nižšího rozlišení. Dodáváme Vám rastrové mapy vycházející z OpenStreetMapy, kdy jsme vytvořili zobrazovací klíče podle požadavků našich koncových uživatelů. Mapy obsahují tyto prvky:

 • dálnice, rychlostní silnice, silnice 1.,2.,3. třídy
 • ulice
 • polní / lesní cesty
 • zpevněné cesty (s vyloučením motor. dopravy)
 • železnice, tramvaje, lanovky
 • mosty, nadjezdy, tunely, podchody
 • zastavěné území (intravilán)
 • plochy sportovních areálů
 • plochy průmyslových areálů
 • plochy zdravotních zařízené
 • plochy areálů škol
 • hřbitovy
 • městská zeleň, lesy
 • maloplošná zvláště chráněná území
 • vodní toky, vodní plochy
 • státní hranice

Vrstvy pravidelně aktualizujeme, za podpory vás všech uživatelů v podobě změn přímo na OSM, nebo upravujeme podklad dle podnětů našich zákazníků, pokud je nutné aktualizaci provést rychleji a častěji.

V současné době nabízíme

 • základní mapu
 • podkladovou mapu
 • ortofotomapy ve výsledném rozlišení 12,5 cm/px

Služby poskytujeme s plošnou garancí aktualizace mapových podkladů pro území České republiky. V případě Slovenské republiky poskytujeme ortofotomapu poloviny území s tím, že území umíme rozšířit na základě relevantní poptávky.

Chci další informace

Zanechte nám Váš kontakt. Ozveme se Vám a společně vymyslíme ideální řešení přímo pro Vás.