Termální snímky jsou snímky v infračervené (termální) oblasti spektra od vlnové délky 3 μm. V těchto vlnových délkách převažuje vlastní vyzařování objektů nad odraženým slunečným zářením (energie tělesa). Všechny objekty, jejichž teplota je vyšší než absolutní nula (-273,15°C), vyzařují infračervené záření, které termální kamery dokážou zachytit a převést na viditelný obraz. Tento obraz je často zobrazován v pseudobarvách, kde různé barvy reprezentují různé teploty. Jednou z klíčových výhod termálního snímkování je schopnost detekovat problémy, které nejsou viditelné pouhým okem, což umožňuje preventivní údržbu a může vést k výrazným úsporám nákladů.

Proč provádět speciální termální snímkování?

Termální část spektra umožňuje získávat především informace o teplotních vlastnostech objektů. Termální snímkování se provádí v noci (např. teplotní úniky staveb, teplovodů) nebo přes den (např. přehřívání městských oblastí a ploch). Termální snímkování lze využít i k ochraně životního prostředí. Noční termální snímkování umožňuje detekovat místa kde dochází k únikům tepla. Kritická místa mohou být zjištěna jak n střechách tak i v rámci obvodových zdí budov.