CIR snímky jsou tzv. nepravých barvách (color InfraRed). Využívají citlivosti k infračervené části spektra. Původně byly snímky používány k vojenským účelům. Jsou zvlášť užitečné v zemědělství a ekologii, protože umožňují odhalení zdravotního stavu vegetace. V barevných infračervených snímcích se zdravá vegetace obvykle zobrazuje v červených odstínech, protože silně odráží infračervené světlo. Naopak postižená nebo mrtvá vegetace, voda a umělé materiály se zobrazují v jiných barvách.

Proč si nechat zpracovat CIR ortofotomapu?

CIR Data lze využít především k hodnocení stavu zeleně (stromy, keře). Usnadňují tak práci dendrologům, kteří se mohou zaměřit pouze na vytipované kritické solitéry nebo konkrétními skupiny dřevin. Dále lze CIR data použít např. k určení rozsahu vodního květu ve vodních nádržích

Analýzou CUR ortofotomapy lze získat přehled o zdravotním stavu zeleně. Lze takto doslova ,,od stolu“ určit kritická místa, oblasti a třeba i zabránit případným nebezpečným situacím. Ukázka zpracovaných dat na obrázku je z města Hradce Králové.

Chci další informace

Zanechte nám Váš kontakt. Ozveme se Vám a společně vymyslíme ideální řešení přímo pro Vás.