Hluková studie je analýza, které měří úrovně hluku v daném prostředí a identifikuje potenciální dopady na obyvatele a životní prostředí. Tyto studie se často používají při plánování nových stavebních projektů, rozšiřování infrastruktury nebo v rámci environmentálních hodnocení, aby se zjistilo, jak nové nebo existující zdroje hluku ovlivňují okolní oblast. Hlavním cílem je posoudit úrovně hluku a navrhnout řešení ke snížení negativních dopadů. Jednotlivé úrovně hluku popisují tzv. isofony.

Isofony jsou linie na mapě nebo diagramu, které spojují místa se stejnou úrovní hluku. Mapy isofonů mohou například ukázat, jak se hluk šíří z určitého zdroje, jako je hlavní silnice, letiště nebo průmyslový komplex, a jaký vliv má na okolní obytné oblasti.

Proč bychom měli řešit šíření hluku?

Šíření hluku v oblasti vyžadují hygienické stanice nebo stavební úřady jako podklad pro stavění, kolaudační nebo územní řízení. Dále je možné popsat úrovně hluku v rámci již realizovaných např. dopravních staveb (dálnic, komunikací s vysokým provozem atd.). Pomocí digitální fotogrammetrie tvoříme z leteckých snímků reálný model všech objektů v zájmovém prostoru. Tyto 3D data jsou dále využita pro zpracování konkrétní hlukové studie. Na základě 3D fotogrammetrických dat a výpočtu šíření hluku je navrhnuto opatření, které sníží hladinu hluku v zájmovém prostoru.

Chci další informace

Zanechte nám Váš kontakt. Ozveme se Vám a společně vymyslíme ideální řešení přímo pro Vás.