Ve středu 17.4. k nám do firmy zavítali na exkurzi studenti Univerzity Palackého z Olomouce. Jednalo se o studenty z oboru geoinformatiky. Ze začátku jim byla představena společnost výkonnou ředitelkou Drahomírou Zedníčkovou. Po seznámení se společností se studenti rozdělili do dvou skupin a postupně prošli třemi částmi výroby.

Jako první navštívili kancelář s výrobou ortofotomap. Dále postupovali na oddělení GIS, kde bylo ukázáno laserové skenování, sběr dat, prezentace dat z laseru v rámci pasportu, ukázky Digitální technické mapy a 3D světů. Poslední stanoviště bylo oddělení Stereofotogrammetrie, kde byly prezentovány metody měření střech ve 3D a měření osvětlení střech. Na závěr byla studentům představena stereo technologie, kterou si mohli prohlédnout i pomocí speciálních brýlí.