Společnost TopGis poskytuje obcím nejen webový mapový portál GisOnline, ale zajišťuje i převod existujících informací o dopravní a technické infrastruktuře, nebo jejich nové mapování, a předání těchto dat do IS DMVS. Mapový portál GisOnline sdružuje na jednom místě všechny mapové informace, zobrazuje informace o technických sítích a pasportech a také poskytuje informace z katastru nemovitostí. V rámci modulu DTM mapové aplikace GisOnline budeme obcím zobrazovat jak vlastní dopravní a technickou infrastrukturu, tak infrastrukturu jiných vlastníků. Tím budou mít obce komplexní přehled o existenci sítí na svém území. V kombinaci s územními plány tak bude snazší plánovat rozvoj obce a komunikovat tyto záměry s občany v jediné aplikaci.

Povinnost plyne ze zákona

Jedná se o zákon č. 47/2020 Sb., kterým se změnil zákon 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů, upravující digitální technické mapy (DTM) a dále novela zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, mají obce povinnost od 1. července 2024 předávat informace o své technické a dopravní infrastruktuře do Informačního systému Digitální mapy veřejné správy (IS DMVS). Za některé obce splnily tuto povinnost jejich krajské úřady v rámci projektů krajských digitálních technických map v letech 2022-2023, nebo ji splní ve druhé etapě projektů v letech 2024-2025. Ostatní obce budou muset tuto povinnost naplnit samy.

Povinnost platí i pro soukromé komerční nebo průmyslové areály

I správci soukromé technické infrastruktury musí začlenit informace o své infrastruktuře do státní databáze DTM ČR. Tato povinnost se vztahuje na různé subjekty, jako jsou dodavatelé energií, výrobní podniky a majitelé komerčních areálů.

TopGis jako zakladatel

Pro usnadnění registrace vlastní dopravní a technické infrastruktury v IS DMVS zajišťuje společnost TopGis pro obce činnost Zakladatele a pro předávání dat do IS DMVS funkci Editora. Obce, které již používají náš mapový portál GisOnline.cz mají od nás zaregistrování do DMVS včetně nastavení všech údajů zadarmo. My dále zanalyzujeme data technické a dopravní infrastruktury a na základě těchto dat naceníme převod do DTM.

Kontaktujte nás na e-mail nebo vyplňte formulář na našich stránkách GisOnline.cz a domluvte si schůzku. Rádi vám pomůžeme a vše dovysvětlíme.