Je nám velkou ctí oznámit, že jsme uspěli ve výběrovém řízení na pořízení leteckých měřických snímků a výrobu ortofotomapy České republiky. Podařilo se nám u společnosti Seznam.cz obhájit naši vizi pořizování ortofotomapy České republiky ve dvouletém cyklu, ve výsledném rozlišení 12,5cm/pixel. Přestože se výběrového řízení podle našich informací zúčastnily nejméně 3 subjekty, uhájili jsme řešení snímkování pomocí nejmodernějšího modelu velkoformátové letecké měřičské kamery Ultracam Eagle, dodávané rakouskou odnoží společnosti Microsoft.

Můžeme snímkovat ve výsledném rozlišení až 3 cm/pixel a současně pořizovat RGB i CIR (color infra red) ortofotomapy. Naše nabídka byla v konečné fázi vystavena konfrontaci s konkurenčním řešením založeným na pořizování leteckých snímků kamerou A3 Edge. Ve vazbě na následné využití pro služby v oblasti geoinformací se ale konkurenční řešení ukázalo pro zákazníka méně efektivní.

Společnost Seznam.cz, provozovatel serveru www.mapy.cz, vypsala výběrové řízení návazně na nespokojenost s dodávkami ortofotomapy stávajícím dodavatelem ve tříletém cyklu. Seznam zároveň avizoval potřebu garantovaného a kvalitativně vyššího řešení, když jsme pochopili, že chce z nového řešení a obsahu svého serveru www.mapy.cz učinit jednu z významných konkurenčních výhod a možná i jeden z nástrojů budoucí expanze do zahraničí.

Vizi kvalitního mapového řešení se Seznamem sdílíme, snad se nám podaří přesvědčit odběratele i o spolupráci v dalších způsobech pořizování geografických dat.