Obec Hodonice využívá již od loňského roku naši webovou mapovou aplikaci GisOnline.cz. V současné době může starosta obce, správci obecního majetku, úředníci i široká veřejnost využívat velké množství údajů v mapových projektech z dílny TopGis.

Základní sadu dat – inženýrské sítě, plnou verzi měsíčně aktualizovaného katastru nemovitostí, aktuální i historické ortofotomapy celé obce a další podkladové mapy, informace o připojení ke kanalizaci, vodě, nebo způsobech vytápění, se pro jejich vysokou každodenní praktickou hodnotu všichni naučili využívat zcela intuitivně.

Následně se obec rozhodla pro nájezd celého území unikátním mobilním mapovacím systémem s vysokým rozlišením a přesností dat. Jde o rychlý, přesný a efektivní sběr informací o majetku obce, přičemž digitalizované informace jednou pro vždy svědčí o stavu majetku k danému datu. Z dat mobilního mapování vznikly již jen jednoduchou pasportizací aktuální vrstvy veřejného osvětlení, komunikací, chodníků a dopravních značek. Všechny majetky obce tak jsou vedeny v jednotné databázi, ale jejich přesné umístění a stav k datu realizace pasportu je vidět i nad více druhy map. K digitálním datům se dá kdykoliv vrátit a v evidenci majetku a situace v obci k datu pokračovat.

Ukázka zobrazení různých pasportů majetku s možností kontroly v panoramatickém snímku
Ukázka měření v panoramatických snímcích – výška lampy

Panoramatické snímky jsou součástí aplikace pro podrobné zachycení území kolem komunikací. Jsou unikátní v tom, že umožňují změřit cokoli na objektu ve snímku (šířku oken, výšku budovy, vzdálenost značky od kraje chodníku, výšku obrubníku, výšku stromu, vzdálenost dětského hřiště od komunikace atp.) aniž by bylo nutné jet na místo samé a velmi snadno tak připravit podklady pro rozhodování o území.

Takto vzniká podrobný informační systém s možností efektivní správy majetku obce. Data i nástroje aplikace GisOnline.cz lze libovolně škálovat pro jednotlivé pracovníky úřadu podle jejich působnosti, potřeb a požadavků.

Potřebujete jako občan obce zjistit jak je velký pozemek za vašim domem a komu patří? Kudy vede kabel elektrického vedení, vodovod, či plyn? Neméně důležité je využívání GisOnline.cz širokou veřejností. Každý občan velmi rychle vidí, kudy vedou sítě u jeho domu, kde je evidován majetek obce a jak má soused velký bazén ;-) V přípravě jsou funkčnosti umožňující přímou komunikaci občanů se starostou nad detailní mapou obce v GisOnline.cz.

Pokud se chcete podívat na mapové podklady a pasporty chytré obce Hodonice ve webové aplikaci GisOnline.cz, můžete ji vyzkoušet přes web obce Hodonice, nebo přímo na uvedené adrese: https://gisonline.cz/73