V druhé polovině července a na začátku srpna jsme pro Státní zemědělský intervenční fond zajišťovali letecké snímkování a ortofotomapy, na základě kterých jsou prováděny kontroly. Data jsou využívána pro přesnou dokumentaci hospodaření na polích. Kontroly se provádí na plochách, kde zemědělci využívají různé typy dotací z EU.

Vytváříme nejen klasickou barevnou RGB ortofotomapu, ale také CIR (color infra red). Tato umožňuje velmi dobrou identifikaci a stav vegetace na polích.

Ortofotomapy musí být vyrobeny ve velmi krátké době od snímkování, aby vše bylo v co nejkratším možném čase zanalyzováno. Proto máme velkou radost, že i přes letošní nepříznivé počasí jsme zvládli data předat včas pro provedení a zajištění kontrol zaměstnanci SZIF.