V květnu 2014 jsme uspořádali pro geoinformatiky z krajských úřadů a některých měst seminář, na kterém jsme představili současný status společnosti, naše portfolio služeb a produktů i plány a vize pro nejbližší budoucnost.

S potěšením jsme představili naše partnerství se společností Seznam.cz a její geoinformační divizí Mapy.cz, jíž se TopGis stal strategickým partnerem pro oblasti pořizování a komercializaci geografických dat a služeb. Toto, na geoinformačním trhu neobvyklé partnerství, představil pan Adam Chvaja, produktový manažer Seznam.cz. Smyslem partnerství je sdílet data, technologie a služby a uplatňovat je na geoinformačním trhu. Dříve aplikovaný vztah dodavatel-odběratel je přetvořen do partnerství, které sdílí nadstandardně výkonná serverová řešení pro skladování obrovských objemů dat a velmi rychlou distribuci mapových služeb po internetu na straně Seznam.cz, spolu s technologiemi pořizování dat a dlouholetou zkušeností jejich zpracování, přetváření a analýz v GIS systémech a mapových službách na straně TopGis.

CEO TopGis Drahomíra Zedníčková informovala o projektech, které letos zahajujeme. Jsou to především letecké měřické snímkování pro tvorbu ortofotomapy ČR, šikmé snímkování měst, a mobilní mapování. Zvláštní pozornost věnovala nově vyvíjeným aplikacím pro GIS ve webových prohlížečích a nové desktopové gis aplikaci, která bude integrovat funkcionalitu v současnosti několika samostatných řešení.

Technologický manažer TopGis Vladimír Plšek představil nové produkty a služby založené na „data mining“ filozofii a možnosti jejich uplatnění. Prezentoval nový systém pro mobilní mapování, data, která produkuje a jejich využití v gis a pasportizaci.

Roman Bukáček, produktový manažer Seznam.cz, představil naživo nové gis aplikace, vyvíjené pro všechny úrovně managementu, od pořizování dat po jejich prezentaci v prostředí upraveném podle potřeb zákazníků.