Prohlížení 3D modelů měst po internetu, to není nic nového. Ale aktivní práce s takovým modelem, to už tak běžné není. Město Karlovy Vary se stalo průkopníkem používání podrobného 3D modelu při tvorbě vizí nového vzhledu této atraktivní destinace. Úřad města a Kancelář architekta města Karlovy Vary jsou prvními uživateli, kteří využívají aktuální fotorealistický model města ve své práci.

3D model Karlových Varů

Ze snímkování města Karlovy Vary naším pětikamerovým systémem jsme vytvořili nejen ortofotomapu s rozlišením 5 cm/pixel, ale především texturovaný 3D mesh města a jeho okolí. Jako partner společnosti Skyline Software Systems Inc. vytváříme, distribuujeme a prezentujeme fotorealistické modely měst nástroji skupiny programů SkylineGlobe.

Kromě nejčastěji používaných nástrojů pro měření délek, výšek, ploch objektů, pro dynamické analýzy viditelnosti, oslunění a zastínění je tato technologie především online 3D GIS, protože umožňuje pro prostředí modelu nahrávat 2D a 3D gis data v obvyklých formátech včetně mračen bodů, vymazat část modelu a nahradit ho projekty od architektů či rozvojovými záměry a varianty nové podoby města komunikovat předdefinovanými průlety a prezentacemi pro internetu.

Tuto prezentaci města doplňujeme i stereofotogrammetricky zaměřeným, topologicky korektním vektorovým modelem budov, který je používán zejména v architektonických studiích, jako je to při posouzení Vřídelní kolonády https://www.kamkv.cz/vridelnikolonada.

Posuzování a rozhodování ve 3D