19. listopadu 2014 jsme podpořili Den GIS (GIS Day) na Geografickém ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde jsme prezentovali naše nové technologie pro mobilní mapování. Návštěvníci akce – nejen studenti středních a vysokých škol – si mohli prohlédnout náš nový panoramatický kamerový systém pro sběr dat a seznámit se s našimi programy pro práci s panoramatickými snímky, pro například sběr dat pro pasporty majetku.

Mobilní mapovací systém a jeho přednosti následně prezentoval Michal Sýkora také na GIS dnech v Uherském Brodě a Hradci Králové, kde představil mj. i naše technologie pro letecké snímkování a možnosti prezentace jejich výstupů v rámci geografických služeb.