NAPSALI O NÁS: Poskytovatel mapových služeb TopGis a vývojářská společnost Bio-Nexus se dohodli na převodu kmene zákazníků aplikace CLEERIO pro města a obce

Brno, 22. listopadu 2018 – Společnost TopGis specializující se na mobilní a letecké mapování a webové mapové služby se dohodla se společností Bio-Nexus na převodu zákaznického kmene aplikace CLEERIO, jejímž vývojářem je právě Bio-Nexus. Akvizicí TopGis získává rozsáhlé portfolio klientů z řad obcí a měst a zároveň se firmě díky této dohodě otevírá cesta k více než šesti tisícům potenciálních zákazníků a obratům v řádu stovek milionů korun. Cenu i detaily akvizice se společnosti dohodly nezveřejňovat.

TopGis poskytuje různé plošné služby krajům a městům. Obcím dodává prostřednictvím chytrých map GisOnline.cz aplikaci, která umožňuje správu, evidenci a aktualizaci majetku nad katastrální mapou, ortofotomapou a územním plánem ve 3D. „Poskytování mapových služeb prostřednictvím portálu Gisonline.cz pro města a obce je stěžejní součástí našeho byznysu. Akvizice klientů zavedené oblíbené aplikace je pro rozvoj naší společnosti významným krokem, protože získáme významné množství nových aktivních klientů,“ uvedl jednatel společnosti TopGis Pavel Strašák.

Stávajících klientů aplikace CLEERIO se přitom celá transakce výrazněji nedotkne. Naopak jim přibude možnost využívat další služby, které svým zákazníkům TopGis prostřednictvím GisOnline.cz poskytuje. „Jedná se například o využití našich pravidelně aktualizovaných map ČR v nejvyšším rozlišení, mobilního mapování pro správu majetku, analytických nástrojů, přesného měření přímo v aplikaci a pasportizace,“ dodal Pavel Strašák.

O společnosti TopGis

Brněnská společnost TopGis působí na trhu od roku 2009 a je lídrem v oboru geodézie, mapování a webových mapových služeb. Vlastní všechny podstatné technologie – letadla, kamerové a laserové senzory či mapovací automobily – a její tým tvoří pět desítek zkušených odborníků v GIS a SW oboru. Společnost je tvůrcem nejdetailnější aktualizované ortofotomapy České republiky a výhradním dodavatelem mapových podkladů pro Seznam.cz. Prostřednictvím webového portálu Gisonline.cz umožňuje náhled do katastru nemovitostí, pasporty, analýzy či přesná měření.

O společnosti Bio-Nexus

Společnost vznikla v roce 2009 pod názvem Geosense, později Cleerio. Díky akcelerátoru Rocket Space od CzechInvestu se zúčastnila stáže v Silicon Valley. Mezi hlavní produkty společnosti patří mapová aplikace CLEERIO, která je jak v Čechách, tak i na Slovensku propojena s kompletní databází katastrálních dat. Aplikaci využívají klienti z oblasti municipalit, těžebního průmyslu, správy pozemků a majetku, zemědělství nebo facility managementu. Do společnosti kapitálově vstoupil fond Springtide Ventures skupiny KKCG a v roce 2018 došlo ke spojení s izraelskou firmou Bio-Nexus, díky čemuž se nabídka společnosti rozšířila o nástroje pro efektivní správu pracovních činností.

Zdroj: feedit.cz