Výrazné zrychlení přípravy nejrůznějších staveb v regionu i samotného stavebního řízení. Přesnější údaje pro územní plánování či efektivní správa veřejné infrastruktury. To jsou některé z přínosů digitálních technických map, jejichž 1. kolo v roce 2022–2023 v České republice jednotlivé kraje realizují.

Technické mapy jsou důležitým datovým podkladem pro celou řadu odborných činností ve veřejné správě i soukromém sektoru. Zákon č. 47/2020 Sb. ukládá krajům povinnost vybudovat do 30. června 2023 digitální technickou mapu (DTM), která bude na celostátní úrovni zastřešená Informačním systémem Digitální mapy veřejné správy (IS DMVS). Celostátní systém digitálních technických map má za úkol vybudovat Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK). Jedná se o jeden z nejnáročnějších projektů v historii krajů v ČR v oblasti pořízení prostorových dat a geoinformačních systémů.

Novela uložila povinnosti dalším subjektům a mezi nimi i obcím. TopGis je spolehlivým dodavatelem DTM pro čtyři kraje. Rovněž obcím nabízí TopGis komfortní systém pro splnění jejich zákonných povinností.