V rámci testování vlastní technologie snímání panoramat s vysokým rozlišením na mobilních nosičích jsme si ve spolupráci s Ing. Miroslavem Rychtaříkem a jeho kolegy ze Státní plavební správy vyzkoušeli umístění technologie na jejich lodi.

Cílem bylo otestovat napájení systému z externích zdrojů a provést test čitelnosti plavebních znaků, zobrazení objektů důležitých pro plavbu a přesnosti měření z panoramat. V rámci testu jsme nasnímali několik tisíc panoramat, která budou po barevném zpracování a sešití propojena s polohou a umístěna na serveru pro internetovou distribuci do mapových a gis aplikací.

Panoramatický systém na lodi

Přesné určení polohy a orientace panoramatu bude používáno pro měření z panoramat a sběr dat do GIS. K tomu připravujeme webovou mapovou aplikaci GisOnline a desktopovou GisManager.

GeoManager