Také letos se na vás již těšíme, že se společně setkáme na již tradiční konferenci. Opět nahlédneme pod pokličku aktuálních trendů v oblasti geoinformatiky. Doporučujeme si už nyní vyznačit červeně do kalendáře 6. a 7. červen.

Jaká témata letos chystáme?

 • aplikační řešení pro územní plánování, zemědělství a životní prostředí
 • Smart City
 • chytrá mobilita a nové technologie v dopravě
 • geoportálová řešení
 • dálkový průzkum země
 • majetek obcí a jeho správa
 • 3D vizualizace v praxi
 • prostorové analýzy v každodenním životě
 • nástroje pro podporu regionálního rozvoje
 • integrace GIS do strategických, koncepčních a analytických dokumentů
 • vzdělávání v GIS

Pro koho je konference určena: Zástupce státní správy a samosprávy, správce majetku, provozovatele inženýrských sítí, projektanty, architekty a všechny „fanoušky“ GIS, ortofotomap a nejnovějších technologií.

Kdy: 6. – 7. 6.2017
Kde: Hotel Devět Skal, Milovy, obec Sněžné (mapy.cz)

Důležitá data:

20.2.2017 Zahájena registrace
30.4.2017 Termín pro přihlášení příspěvků k prezentaci a zvýhodněného vložného
10.5.2017 Rozhodnutí a vyrozumění o přijetí příspěvku
29.5.2017 Zaslání prezentace příspěvku
6. – 7.6.2017 Konference Mapy jsou pro každého