Naši specialisté stereofotogrammetricky vyhodnocují z leteckých měřických snímků velmi podrobně data pro mapovací a GIS projekty našich partnerů. Podívejte se na několik ukázek jejich práce.

Mapování v norském mapovacím standardu SOSI, Trondheim, Norsko.
Ve standardu SOSI se stereofotogrammetricky mapují veškeré prvky (cca 300) pro výrobu topografických map velkých měřítek.

Vyhodnocování leteckých měřických snímků

Mapování kulminační linie povodně na Chiemském jezeře, Německo.

Výsledkem stereofotogrammetrického vyhodnocení je linie vodní hladiny. Mapoval se i rozsah odplaveného dřeva z místní pily. Součástí projektu byla i výroba ortofotomapy.

Vyhodnocení linií na střechách včetně vikýřů pro následné modelování budov ve 3D, Strassen, Lucembursko.

Vyhodnocení linií na střechách

Generování vrstevnic, Strassen, Lucembursko.
Vrstevnice vygenerované na základě stereofotogrammetricky vyhodnocených terénních hran a v kombinaci s klasifikací laserových bodů na terénu.

Generování vrstevnic

Dle požadavku zákazníka se vrstevnice generují buď „kostrbaté přesně“, nebo se esteticky vyhlazují pro tisk.