Pravidla GDPR musí s ohledem na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob dodržovat všichni, kteří zpracovávají, sbírají nebo jinak nakládají s osobními údaji.

Naše společnost po dvouměsíčním úsilí managementu a poradenského týmu před klíčovým datem prověřila všechny zpracovatelské procesy i služby WMS a GisOnline.cz a úspěšně implementovala do svých procesů a aplikací Interní směrnici o zpracování osobních údajů zaměstnanců a zákazníků společnosti.

Můžeme tak s klidným svědomím potvrdit, že naše mapové služby a aplikace jsou v souladu s GDPR a s našimi zákazníky jsme připraveni realizovat potřebné smlouvy, nebo jim poskytnout ujištění a prohlášení.

Uživatelská data jsou dlouhodobě bezpečně uložena v Datovém centru TopGis, které se nachází v sídle společnosti, je zálohované a splňuje veškeré podmínky zabezpečení. Optimalizace dat a jejich načítání zabezpečuje vyšší rychlost služeb než u řešení s nižším rozlišením a horší kvalitou.

Klienti využívající náš unikátní geoportál Gisonline.cz si sami určují, která data mají být veřejná a která mají být sdílena jen pro správu města či obce. Subjektům osobních dat jsme s ohledem na Nařízení nabídli možnost výmazu dle individuálních požadavků zaslaných na sběrnou e-mailovou adresu či předaných na klientskou linku.

Jsme přesvědčeni, že takto precizované služby našim zákazníkům poskytnou nejen ujištění o plnění norem, ale i zajistí jinde nevídanou aktuálnost, kvalitu a unikátnost.

Těšíme se na další spolupráci!