Letecké snímkování ČR pro tvorbu ortofotomapy 12,5 cm pokračuje a při přeletu Brna jsme si zkusili vytvořit živý vlícovací bod. Jelikož šlo o neplánovanou akci, zúčastnila se jen malá část našeho kolektivu, která si mohla udělat krátkou fitness přestávku a proběhnout se ze schodů před budovu. Žlutý deštník třímá náš jednatel Pavel Strašák, kolem něj jsou rozptýleni členové týmů stereofotogrammetrie, tvorby ortofotomap, mobilního mapování, GAD, GIS a IT.

Snímkování ČR pro tvorbu ortofotomapy 12,5 cm je již za polovinou. Aktuální ortofotomapa bude pro celou ČR dostupná na přelomu roku. Akvizice leteckých měřických snímků probíhá nejmodernějšími digitálními fotogrammetrickými kamerami UltraCam Eagle a Xp. Pro ukládání a zpracování leteckých snímků jsme vytvořili moderní datové centrum, které nám umožňuje efektivně zpracovávat desetitisíce leteckých snímků.

Nová aktuální ortofotomapa 12,5 cm bude vhodným podkladem pro orgány a organizace jak s celorepublikovou, tak lokální působností. Pro všechny úrovně správy bude ortofotomapa dostupná nejen fyzicky, ale především ve formě webové mapové služby. Rychlost a spolehlivost této mapové služby budeme řešit publikací dat ze serverů našeho partnera Seznam.cz, abychom byli schopni garantovat velkou rychlost a spolehlivost přístupu.

[one_half][image src=“https://www.topgis.cz/wp-content/uploads/2015/06/zivy-vlicovaci-bod-2.jpg“ title=“Živý vlícovací bod“ alt=“Živý vlícovací bod“ lightbox=“on“][/one_half][one_half_last][image src=“https://www.topgis.cz/wp-content/uploads/2015/06/zivy-vlicovaci-bod.jpg“ title=“Živý vlícovací bod“ alt=“Živý vlícovací bod“ lightbox=“on“][/one_half_last]

Pro letecké snímkování pro tvorbu ortofotomapy využíváme letoun Cessna 402.

[image src=“https://www.topgis.cz/wp-content/uploads/2015/06/IMG_5039.jpg“ title=“Piloti Martin Nedojedlý a Jaroslav Lupač.“ alt=“Piloti Martin Nedojedlý a Jaroslav Lupač.“ lightbox=“on“] Piloti Martin Nedojedlý a Jaroslav Lupač.

[image src=“https://www.topgis.cz/wp-content/uploads/2015/06/IMG_5179.jpg“ title=“Pilot Luboš Kamený a operátor Martin Moučka.“ alt=“Pilot Luboš Kamený a operátor Martin Moučka.“ lightbox=“on“] Pilot Luboš Kamený a operátor Martin Moučka.

Projekt ortofotomapy doplňujeme šikmým snímkováním měst vlastním pětikamerovým systémem umístěným v letounu Z-37A, který je na další fotce při předletové přípravě

[image src=“https://www.topgis.cz/wp-content/uploads/2015/06/IMG_2452.jpg“ title=“Zlin Z-37 Čmelák“ alt=“Zlin Z-37 Čmelák“ lightbox=“on“]