Parkoviště, zeleň, veřejné osvětlení i kanalizace. Přesné zmapování majetku je pro všechny obce důležité. Hodonice na jihu Moravy se tohoto úkolu zhostily tak dobře, že si za něj vysloužily titul Chytrá obec 2017. Hlavně jim ale pomáhá s plánováním údržby i jejich dalšího rozvoje.

Šetří čas i peníze. Řeč je o pasportizaci neboli o zaevidování majetku. Je ale velký rozdíl v tom, jak se obce rozhodnou evidenci provést, nabízí se totiž více možností. Buď je tu dosud klasický způsob v podobě excelových tabulek a mapových podkladů, které v případě potřeby prostě otevřete a potřebné údaje z nich vyčtete, nebo si můžete vybrat moderní a chytré řešení a dokázat mnohem víc. Stejně jako Hodonice.

„Obec Hodonice využívá už od loňského roku naši webovou mapovou aplikaci GisOnline.cz. V současné době může starosta obce, správci obecního majetku, úředníci i široká veřejnost pracovat s velkým množstvím údajů v mapových projektech z dílny TopGis,“ vysvětluje ředitelka společnosti TopGis Drahomíra Zedníčková.

Kouzlo spojení

Celé kouzlo tví v propojení údajů s geografickým informačním systémem. „Právě kombinace kvalitních mapových podkladů s daty o inženýrských sítích, místních komunikacích, veřejném osvětlení či dopravním značení značně ulehčí úředníkům každodenní práci, stejně jako například plánování žádostí o dotace,“ uvádí přednosti systému Zedníčková.

Základní sadu dat, kterou tvoří inženýrské sítě, plnou verzi měsíčně aktualizovaného katastru nemovitostí, aktuální i historické ortofotomapy celé obce a další podkladové mapy, informace o připojení ke kanalizaci, vodě nebo způsobech vytápění, se v Hodonicích pro jejich vysokou každodenní praktickou hodnotu naučili využívat naprosto intuitivně.

„Následně se obec rozhodla pro nájezd celého území unikátním mobilním mapovacím systémem s vysokým rozlišením a přesností dat. Jde o rychlý, přesný a efektivní sběr informací o majetku obce, přičemž digitalizované informace svědčí o stavu majetku k danému datu jednou pro vždy. Z dat mobilního mapování vznikly již jen jednoduchou pasportizací aktuální vrstvy veřejného osvětlení, komunikací, chodníků a dopravních značek. Všechny majetky obce tak jsou vedeny v jednotné databázi, ale jejich přesné umístění a stav k datu realizace pasportu je vidět i nad více druhy map. K digitálním datům se dá kdykoliv vrátit a v evidenci majetku a situace v obci k datu pokračovat,“ uvádí Zedníčková. Přehledně a snadno.

Obec má tak přehledně zpracovaný náhled na veškerou infrastrukturu ve svém majetku, ať už to jsou komunikace, veřejné osvětlení, nebo dopravní značení, a připravuje se i pasportizace veřejné zeleně, mobiliáře a dalších. Systém je navíc provázaný také s jinými informačními systémy, například katastrem nemovitostí. To obyvatelům umožňuje najít spoustu informací na jednom místě.

„Hlavním důvodem, proč jsme se rozhodli pro využití těchto služeb bylo to, že jsme dosud neměli zpracovanou zcela přehlednou evidenci majetku obce, navíc to, co jsme měli, bylo v papírové vázané podobě, takže vyhledávání jednotlivých informací a údajů nebylo jednoduché. To byla ta první myšlenka, na druhou stranu přehled evidence majetku obec dokonce ze zákona mít musí a je důležité, abychom měli propojení a zjednodušenou komunikaci s dalšími úřady. Proto jsme se rozhodli využívat systém GIS, abychom mohli všechny záznamy používat pro svoje potřeby i pro potřeby našich občanů a ostatních orgánů, institucí a úřadů,“ vysvětluje důvody starosta Hodonic Pavel Houšt.

Pomoc po ruce

Pasportizace navíc obci pomohla také získat dotace na veřejné osvětlení – byla totiž jednou z podmínek pro její poskytnutí od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. „Na základě zpracovaného pasportu veřejného osvětlení jsme v roce 2017 požádali o dotaci na jeho rekonstrukci. Dotaci jsme získali a rekonstrukce osvětlení byla v září 2018 dokončena,“ potvrzuje starosta.

A není to jediná pomoc, na kterou v tomto směru Hodoničtí spoléhají. „Pasportizace nám umožní efektivně plánovat například údržbu zeleně v obci. Můžeme se zaměřit na opravy místních komunikací či rozšíření parkovacích míst, kterých je pořád nedostatek. Jsme napojeni na plynárny, vodárny, elektrárny, takže vidíme všechny sítě,“ popisuje Pavel Houšť.

V současné době tu plánují další rozšíření služeb. Tím je využití systému v mobilní aplikaci. „Lidé si ji jednoduše stáhnou do svého mobilu a díky tomu s námi mohou snadno a přesně komunikovat. Například hlásit nefunkční osvětlení nebo jiné závady či problémy,“ dodává starosta.

Na veřejnou část obecního portálu GisOnline se můžete podívat zde https://app.gisonline.cz/73

Geografický informační systém je počítačový systém, který umožňuje ukládat, spravovat a analyzovat prostorová data. Většina objektů a jevů reálného světa se vyskytuje na některém místě zemského povrchu, jako dům, strom nebo řeka, nebo má vztah k některému místu na zemském povrchu. Třeba občan má někde trvalé bydliště, výrobek byl vždy vyroben v určité továrně. Zároveň se tyto objekty vyskytují v daném prostoru společně s mnoha dalšími objekty a navzájem se ovlivňují. Proto je znalost umístění a vzájemných prostorových souvislostí mezi objekty velmi významná a může sehrát důležitou roli v řadě oborů lidské činnosti od návrhu umístění jaderné elektrárny až po návrh obchodní sítě a vyhodnocování její úspěšnosti. Prakticky to znamená, že v našich datech v počítači musíme mít zaznamenáno obojí současně, tj. jak vlastní údaje o objektu, tak údaje o jeho poloze. Tomuto typu dat říkáme geografická neboli prostorová data a počítačovému systému, který umožňuje ukládat a využívat taková data, říkáme geografický informační systém, zkráceně GIS. (zdroj wikipedie) Vinařská obec Hodonice leží na jižní Moravě v okrese Znojmo na levém břehu řeky Dyje v průměrné výšce 205 metrů nad mořem. Rozkládá se asi 10 kilometrů východně od Znojma a přibližně 11 kilometrů severně od rakouských hranic. Tato oblast je v těsné blízkosti turisticky atraktivního Národního parku Podyjí. Žije zde cca 1 800 obyvatel.