Architektům, projektantům či investorům umožní jednodušší přípravu stavebních projektů, brněnský magistrát jej využije například při analýze krizových situací či pro podporu turismu. Vlastní 3D model si nechává připravit město Brno.

Trojrozměrné vizualizace měst dokáží podle odborníků výrazně zpřehlednit plánování rozvoje sídelní zástavby.

Tvorbu 3D modelu zajišťuje firma TopGis, která se specializuje na mobilní a letecké mapování. „Trojrozměrná mapa Brna vzniká pomocí stereofotogrammetrického mapování. 3D objekty vznikají pomocí speciálních brýlí ze stereopárů leteckých měřických snímků,“ popsala celý proces výkonná ředitelka společnosti TopGis Drahomíra Zedníčková.

Připravovaná 3D mapa Brna výrazně zjednoduší posuzování vlivu nově navržených budov na stávající zástavbu. „Trojrozměrný model budov se dá rovněž zúročit například při analýzách šíření hluku, zjišťování dopadů lidské činnosti na životní prostředí nebo pro sledování znečištění vzduchu. Užitečný může být také při krizovém řízení, v němž jsou řešeny dopady přírodních katastrof, havárií či teroristických útoků. Dalším odvětvím, ve kterém najdou tato data uplatnění, je turistika,“ vyjmenoval mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.