Návazně na rozsáhlé analýzy a šetření s významnějšími rutinními uživateli GIS vrstev se tým našich IT specialistů s nástroji OpenSource pustil do vývoje nového geoportálového a desktopového řešení s předpokládaným uvedením na volný trh do konce příštího roku.

Naše základní řešení předpokládá nad ortofotomapou a daty z katastru nemovitostí využití šikmých i sférických snímků. V desktopovém provedení bude samozřejmostí možnost připojení jakékoliv vlastní vrstvy, stejně jako napojení na další databáze využívané klientem. Internetové řešení bude poskytováno v cloudu, což povede k významným úsporám infrastruktury našich klientů. Datové podklady budou postupně doplňovány dle produkce klíčových partnerů, kteří jsou v jednání.

Pilotní verze systémů budeme testovat s vybranými partnery od poloviny příštího roku. Protože řada koncových uživatelů má často velmi specifické požadavky, jsme připraveni v průběhu vývoje a testování řešení modifikovat a upravovat. Zázemí Podnikatelského inkubátoru Brno – Jih nám v tom snad bude oporou.