Přesná poloha a průběh inženýrských sítí v průmyslových areálech ale i městech bývá doslova opředena otazníky. Staré zákresy, neúplná dokumentace a „pamětníci“ jsou často jediným zdrojem informací, o které je možné se opřít. Neznalost a nejistota komplikují plánování, rekonstrukce a realizace nových projektů. Řešením je postupná aktualizace a zákres veškerých dostupných dat.

Česká zbrojovka, a.s. z Uherského Brodu se rozhodla zaktualizaovat základní mapu závodu a v ní zakreslené inženýrské sítě. Cílem projektu je jednak mít veškeré podklady v digitální podobě a dále mít informace o reálné a přesné poloze inženýrských sítí. V prvním kroku společně pracujeme na kabelových rozvodech VN (vysokého napětí). Po zpracování výkresové dokumentace by měla následovat analýza „problematických“ míst, ze které vzejdou úseky, kde bude třeba trasováním určit přesný průběh kabelového vedení. Investicí do projektu se předejde možným haváriím a odstávkám při nechtěném přerušení podzemních vedení, bude jednodušší plánování rekonstrukcí a nákladů s nimi spojených, usnadní se rozhodování o napojení nových/zrekonstruovaných objektů na stávající inženýrské sítě.