V době intenzivních debat o zadržování vody v krajině nebude na škodu zmínit projekt vodního díla Skalička. Tato přehrada by měla vytvořit umělé jezero mezi Hranicemi a Valašským Meziříčím. Vše je zatím ve stádiu intenzivních příprav, které také zahrnují stanovení přesného průběhu budoucí hladiny nádrže a tím pádem nutnost vykoupení pozemků pod linií vzdutí.

Na jaře letošního roku jsme proto celou oblast nejen nasnímkovali leteckou kamerou a vytvořili tak podrobnou ortofotomapu. Zároveň jsme za použití leteckého laserového skeneru (LIDARu) vytvořili podrobný model terénu. Stanovili jsme průběh kóty 264 m n. m. (to je právě ona plánovaná výška hladiny budoucí nádrže) a vydefinovali jsme, které pozemky budou touto hladinou protnuty a jak velká část pozemků bude zaplavena. Naše podklady budou sloužit Povodí Moravy, s.p. nejen pro další práce směřující k realizaci projektu, ale také budou použity pro nejrůznější prezentace a vizualizace. Na závěr přikládáme malou ukázku našich výstupů – viz obr.