Pasport hřbitova je v pojetí firmy TopGis geografickým informačním systémem hřbitova – v přehledné formě prezentuje uživatelům situaci hřbitova, databázi hrobových míst, fotografie aj. Cílem je maximálně zpřehlednit orientaci na pietním místě jak správě hřbitova, tak návštěvníkům a umožnit vedení agendy elektronickou formou.

Pasport hřbitova

Pasport hřbitova od firmy TopGis pracuje jako webová aplikace, tedy bez instalace na počítači uživatelů a je tedy přístupný odkudkoli. U těch hrobových míst, u který informace nejsou kompletní, mohou odpovědné osoby editovat potřebné údaje přímo v prostředí aplikace. Uživatelé dále oceňují zejména intuitivní ovládání a provázání pasportu hřbitova jak s ostatními mapovými vrstvami, tak například s dokumenty smluv a fotografiemi.

Inventarizace hřbitovních míst