Naše ortofota, která jsme pořídili v letech 2014-2015 pro území celé ČR, můžete od dnešního dne používat na portálu Mapy.cz. V současnosti se tak jedná o nejpodrobnější a nejaktuálnější (4/5 území snímkováno v 2015) dílo na našem území.

Všem, kdo chtějí ortofota používat v GIS, nabízíme komerční přístup přes WMS. Pro otestování i objednávky kontaktujte naše obchodní oddělení.