Odpadové hospodářství a hlavně předcházení vzniku odpadu, a také nová legislativa a její dopady v praxi. To byla některá z hlavních témat setkání Ekologie a její budoucnost, na kterém diskutovali zástupci měst a obcí s představiteli Ministerstva životního prostředí ČR, Státního fondu životního prostředí ČR a dalšími odborníky. Akci v brněnském hotelu Avanti pořádala společnost Magnus Regio.

Po úvodní zdravici náměstka primátorky statutárního města Brna Mgr. Jaroslava Suchého vystoupil Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D.. Ředitel odboru odpadů Ministerstvo životního prostředí ČR účastníky seznámil s aktuálními informacemi z oblasti odpadové legislativy v tuzemsku, s výhledem stran legislativy pro rok 2023 a zmínil také aktualizaci plánu odpadového hospodářství ČR. Účastníci shlédli několik příkladů dobré praxe a v diskuzi u kulatého stolu si ujasnili možnosti nakládání s odpady, jejich energetického využití či recyklace. TopGis byl generálním partnerem akce.