Udržitelnost a obnovitelné zdroje, ale také výrazný nárůst cen za energie. To jsou důvody, proč tuzemská města a obce stále více uvažují o instalaci fotovoltaických řešení. Potenciál střech pro využití energie ze slunce pomáhají mimo jiné identifikovat analýzy leteckých snímků. Výstupem takových analýz jsou takzvané mapy osvitu.

Z kolmých leteckých měřických snímků vznikne pomocí softwarového výpočtu autokorelovaný model povrchu, na němž se následně provádí výpočet oslunění jednotlivých střešních ploch. Takto lze provádět výpočet rychle a na velkých územích.

Velmi přesná metoda navíc nebere při výpočtech v potaz jen samotnou střechu, ale také objekty v okolí, které na ni mají vliv. Konkrétně může jít například o další budovy nebo vzrostlé stromy, jejichž stín v průběhu dne dopadá na střechu a tím ovlivňuje množství slunečního světla.

Mapu osvitu si v minulosti nechalo u nás vypracovat město Brno, které ji navíc zpřístupnilo všem občanům. Detailní výpočty některých svých budov si také zadala města Kladno, Kuřim nebo Jihočeský kraj.