Ve dnech 11. až 13 října hostilo německé hansovní město Hamburk dostaveníčko firem působících v oblasti sběru a vyhodnocení geoprostorových dat. Někteří již tuší, že se jednalo o tradiční InterGeo. A jaký tedy byl letošní ročník?

Začněme statistickými fakty, ve čtyřech halách se na celkové výstavní ploše 30 000 m2 (4 fotbalová hřiště) představilo 531 vystavovatelů ze všech trvale obydlených kontinentů. Jejich stánky si prohlédlo přes 17 000 návštěvníků, mezi kterými je započítána také delegace TopGisu. A jak tento geoslet hodnotíme? Celému veletrhu dominovaly drony, kterým byla dokonce věnována jedna ze čtyř hal. Velikost dronů se zvětšuje a modelu přibývá. Dalším trendem je postupně se zmenšující rozměry nejrůznějších scannerů včetně těch „ručních“. Objevuje se stále více firem z Říše Středu, které se snaží proniknout mezi tradiční producenty GPS stanic, totálních stanic a dalších nejen geodety využívaných přístrojů. Kvalita, servis, spolehlivost a přesnost těchto zařízení je otázkou, kterou si nedovolíme zodpovědět.

Mezi stánky samozřejmě proběhla také obchodní jednání, posezení se starými i novými známými, upevnily se partnerské vztahy, vyjasnili jsme si funkcionalitu námi používaných SW. A pomalu se již těšíme na příští ročník, který bude v Berlíně koncem září roku 2017.