Každý rok na jaře se členové Slovenského plynárenského a naftového svazu potkávají na společném kolokviu. Zde řeší a prezentují své zkušenosti a postřehy spojené s provozem, údržbou, monitoringem a kontrolou plynovodní potrubní sítě. Jednou z povinností provozovatele jsou i pravidelné pochůzky spojené s detekcí možných úniků média. Jedná se o pracnou a časově náročnou aktivitu, kterou lze výrazně urychlit pomocí leteckého snímkování – tuto možnost představila společnost TopGis.

Lokalita označená našimi pracovníky jako únik média. Terénní pochůzka tento fakt prokázala.

Naše přednáška jednak oživila často velmi úzce profilovaný seznam témat, která zazní na kolokviu, a jednak ukázala možnosti, jak mohou moderní a možná i nečekané technologie pomoci při každodenní agendě provozovatelů plynovodů.

Předně si je třeba uvědomit, že identifikace úniků média za pomoci detektorů je profesně náročná činnost vyžadující zdatnost a zkušenost pracovníků v terénu. Správný výkon pochůzky vyžaduje znalost použitého přístroje (umístění senzoru do doporučené výšky nad povrchem, rychlost pohybu senzoru), schopnost „číst“ terén, odhadnout povahu podloží a mnoho dalších. Ve volné zemědělsky intenzivně využívané krajině je možné alternativně zvolit metodu detekce úniků na základě vyhodnocení CIR (color infrared) leteckých snímků. Tyto „červené“ snímky perfektně vykreslují množství chlorofylu v zobrazené vegetaci. Tam, kde uniká médium (plyn), se rostlinám daří hůře, mají méně chlorofylu v listech a na CIR snímcích se tento fakt nápadně projeví. Jinými slovy, lze rychle rozpoznat konkrétní místa, která by bylo vhodné terénní pochůzkou prověřit. Znamená to, že není třeba procházet metr po metr celé úseky plynovodu, ale je možné se zaměřit přímo na „podezřelé“ lokality. Ušetří se tím čas, který je možné nasměrovat na kontrolu a detekci úniků v zastavěných oblastech, lesích a podobně.

Naše přednáška jednak oživila často velmi úzce profilovaný seznam témat, která zazní na kolokviu, a jednak ukázala možnosti, jak mohou moderní a možná i nečekané technologie pomoci při každodenní agendě provozovatelů plynovodů.