Seznam.cz se na jaře rozhodl vyhledávat ambiciózní nové projekty. Nyní oznamuje 30% majetkový vstup do společnosti TopGis.

Mým primárním úkolem je vyhledávat pro Seznam.cz nové trhy a nové ambiciózní příležitosti. První akvizice pro nás má zásadní význam. V případě TopGis vstupujeme na trh geobyznysu a zároveň jde i o pojištění si spolupráce se strategickým dodavatelem dat, podobně jako tomu bylo například u společnosti Borgis.“ komentuje Michal Feix, Business Development Director v Seznam.cz.

Seznam a TopGis zahajují tak užší spolupráci nejen na sběru, ale i prodeji geografických dat. Společnost bude TopGis nadále pořizovat data a nabízet související služby, jako jsou například letecké a mobilní snímkování, či pasportizace. Seznam.cz se v rámci akvizice stává technologickým a finančním partnerem. Vkládá do spolupráce technologii pro mobilní snímkování (tedy pro focení Seznam.cz Panorama) a zároveň společnosti TopGis poskytuje vlastní data pro komercializaci geografických služeb.

TopGis nového investora v zásadě nepotřeboval, ale v projektech, které jsme se Seznam.cz řešili, jsme zjistili, že vzájemné propojení nám umožní mnohem vyšší koncentraci na požadavky odborných zákazníků a rychlejší vývoj aplikací. Díky širšímu zázemí tak urychlíme i naši expanzi do zahraničí. Kapitálová investice Seznam.cz nám pak přinese pořízení novějších technologií pro letecké mapování a skenování. Vedle zvýšení každodenní flexibility pro zákazníky nám to umožní další výzkum a vývoj nad GIS daty.“ komentuje Pavel Strašák, jednatel společnosti TopGis, s.r.o.

Pro naši službu Mapy.cz jsou klíčové aktuální mapové podklady. V rámci mapování však vzniká mnohem větší množství dat, než která dává smysl na službě Mapy.cz zobrazovat. Získáváme například kompletní informace o tom, kde jsou jaké dopravní značky, informace o venkovních kabelových rozvodech a sítích, zástavbě a podobně. O tato data pak mají zájem například úřady, případně specializované soukromé společnosti, které s nimi dále pracují. Pro ně vyvíjíme novou komerční webovou službu GisOnline, kde si mohou propojit informace z portálu Mapy.cz s daty, které nabízíme komerčně, veřejnými službami a s vlastními daty, a vše analyzovat a zpracovávat pro své potřeby. To se týká jak tuzemských, tak i zahraničních firem.“ doplňuje Michal Feix, Business Development Director v Seznam.cz, a dodává: „Seznam.cz zajišťuje technologické řešení GisOnline – garantujeme tedy jeho vývoj a dostupnost. Společnost TopGis bude exkluzivním prodejcem výsledného řešení.

Portál GisOnline nyní funguje v neveřejné pilotní verzi. Dokončen by měl být do konce tohoto roku. Pro profesionální použití bude zahájeno šíření desktopové aplikace GisManager, která umožní zákazníkům správu vlastních datových vrstev a mapových služeb, pokročilou editaci, analýzy a sdílení výsledků. „Sledujeme nové technologické trendy v oblasti pořizování a zpracování dat a prostorových analýz. Vzhledem k tomu, že jsme nenašli SW aplikaci, která by splňovala všechny naše požadavky, rozhodli jsme se jít vlastní cestou. Při vývoji specifické funkcionality GisManager vycházíme zejména z praktických úloh a požadavků koncových uživatelů. Možnosti integrace všech datových zdrojů v jednom prostředí a variabilita jeho přizpůsobení jsou v našem řešení velmi unikátní a přitom uživatelsky přívětivé.“ řekla Drahomíra Zedníčková, CEO TopGis, s.r.o.

Seznam.cz spolu se společností TopGis mezitím pracuje na rozšiřování klientské sítě nejen mezi úřady a firmami v ČR, ale i za hranicemi ČR.

O společnosti TopGis

TopGis od roku 2009 působí v Podnikatelském inkubátoru Brno-Jih. V uplynulém roce se firma zavázala ke komplexnímu pořizování dat pro ortofotomapu České republiky a nad těmito daty nabízí geografické služby. Díky rozvinuté investorské komunitě v Podnikatelském inkubátoru Brno-Jih se TopGis v počátcích podnikání nemusel držet při zemi v oblasti investic, ani v personálním zabezpečení. Komplex služeb zahrnuje pořizování leteckých snímků, šikmé snímkování, lidarové snímání a mobilní mapování. Ze zdrojových dat společnost zajišťuje nejen výrobu ortofotomap, 3D světů, stereofotogrametrické mapování, ale vytváří z nich i odvozené produkty a služby, včetně pokročilých analýz. TopGis disponuje řadou technologií – vlastním snímkovacím letadlem, nejmodernější fotogrammetrickou kamerou Ultracam Eagle, pětikamerovým systémem pro šikmé snímkování a podílel se rovněž významnou měrou na vývoji unikátního systému mobilního mapování. Služeb českého týmu TopGis již využívají i zákazníci v Dánsku, Německu, Nizozemsku, Lucembursku, Rakousku, první zákazníci se rýsují i mimo Evropu.