K dnešnímu dni naše společnost pořídila a zpracovala první milion leteckých měřických snímků. Jde přesně o 1 002 261 snímků. Pro představu – území České republiky je pokryto cca 100 tisíci snímky.

Při zpracování ortofotomapy, stereofotogrammetrickém mapování a dalších činnostech spojených s výrobou dat z letecké fotogrammetrie máme některá data uložená na serverech v různých úrovních rozpracovanosti. Z leteckých snímků se mapuje ve 3D polohopis, výškopis i speciální databáze objektů, vytváří ortofotomapy různých specifikací (RGB, CIR pro hodnocení zdravotního stavu vegetace a mapování suchých stromů). Z leteckých měřických snímků také generujeme model povrchu, abychom mohli zjišťovat změny v krajině i v zástavbě.

Naše serverová uložiště se pohybují v řádech petabajtů (1 petabajt = 1015 bajtů) dat, takže pojem Big Data je u nás běžná záležitost.