Dům U Rytířů na náměstí v Mikulově pochází ze 16. století a z původního sgrafiti se zachovaly jen malé fragmenty. Současná sgrafitová výzdoba, restaurovaná v roce 1994, se začíná odlupovat a hrozí její opadávání.

Byli jsme osloveni renomovanou restaurátorskou společností S:LUKAS z Brna, abychom fotograficky zdokumentovali vyobrazení na fasádě pro jejich případnou obnovu. Z jednodenního focení a proměřování fasád jsme sestavili fotomozajku všech historických fasád.

Největší výzvou bylo focení sgrafiti ve dvoře, kde je sgrafiti kryto zastřešeným schodištěm, ale ani focení na náměstí přes štít sousední budovy nebylo jednoduché. Z více než sta fotografií jsme sestavili velmi detailní dokumentaci všech obrazů a mohli pozorovat příběhy, který sgrafiti vypráví, a které jsou při pohledu z ulice těžko čitelné.