Stále častěji řeší města, obce či velké podniky možnosti získávání takzvané čisté energie z obnovitelných zdrojů. V případě pořizování fotovoltaické elektrárny je jeden z parametrů pro maximalizaci výkonu výběr vhodně osluněné plochy. V TopGisu jsme schopni přesně analyzovat střechy po celé ČR,  aniž bychom museli fyzicky na střechu vstoupit. Na základě našeho pravidelného leteckého snímkování vytváříme trojrozměrný model terénu, ze kterého míru oslunění ploch počítáme.  Zákazník následně do rukou dostane ortofotomapu s barevně rozlišenými plochami podle toho, kolik slunečního záření na ně dopadá. V rámci plánování ekologicky udržitelných řešení se pak klienti mohou rozhodnout, u kterých ploch si nechají zpracovat detailní výpočet.

Jako ukázku naší práce uvádíme ortofotomapu slunečního osvitu města Brna, která je veřejně dostupná  na www.brno.cz/mapa-osvitu. Podívejte se také na reportáž České televize, kde se k danému tématu vyjádřila naše výkonná ředitelka Drahomíra Zedníčková.