Náš nový mobilní mapovací systém, který vyvíjíme společně se společností Seznam.cz, vyráží do ulic Brna na finální testovací jízdy.

Panoramatický kamerový set bude pořizovat panoramatické snímky s výrazně vyšším rozlišením, než můžete nyní vidět na serveru http://beta.mapy.cz. Výsledný panoramatický snímek bude mít 72 Megapixelů. Prioritně bude systém mapovat hlavní město a následně krajská města.

Přesnost určení středu panoramatu je při optimální viditelnosti GNSS satelitů až 2cm RMSE po postprocessingu, což odpovídá našemu záměru používat panoramatické snímky pro mapování a pořizování dat do geografických informačních systémů. Pro pohodlnou práci nejen s panoramatickými snímky, ale všemi typy geografických dat, připravujeme webovou mapovou aplikaci GisOnline a dektopovou GisManager.