Letos jsme v rámci zahraničních projektů vytvořili pro Norskou Státní Mapovací Agenturu historickou ortofotomapu z archivních snímků Norských provincií Buskerund a Ostfold v blízkosti hlavního města Osla. Zpracovávali jsme snímky z různých kamer pořízené na filmový materiál, z nichž nejstarší byly pořízeny již v roce 1947. Celkem jsme během 2 měsíců zpracovali 14 074 leteckých měřických snímků. Největší výzvou pro nás bylo stanovit přesnou polohu snímků v prostoru, protože u historických kamer nebyla popsána jejich geometrie, tak jak je to běžné u moderních měřických kamer, a museli jsme vyhledat dnes již historický software, abychom mohli tento úkol splnit.