Mapová data jako služba

Potřebujete podkladové rastrové mapy, kde si budete zobrazovat vaše výstupy a analýzy, vyhlášky, nebo jakákoliv rozhodnutí. Nabízíme vám službu WMS, kdy mapy využíváte, ale nemusíte se starat o jejich správu ani aktualizaci. Data udržujeme na našich serverech my a vy jste „jen“ uživatelem této služby.

Naše řešení

Pokrýváme široké portfolio služeb jak v oblasti leteckého snímkování pro tvorbu ortofotomap, skenování, šikmého leteckého snímkování a následné tvorby 3D map i interaktivních vizualizací, mobilního mapování i 2D vektorových digitalizací, např. LANDUSE atp.

Druhy mapových služeb

  • WMS (Web Mapping Service)Open or Close

    WMS (Web Mapping Service) je služba vhodná pro aplikace, které používají kontinuální zoom. Data se generují pro každé specificky velké okno z nejbližší vrstvy nižšího rozlišení.

Výhody použití našeho řešení

Dodáváme Vám rastrové mapy vycházející z OpenStreetMapy, kdy jsme vytvořili zobrazovací klíče podle požadavků našich koncových uživatelů. Mapy obsahují tyto prvky:

dálnice, rychlostní silnice, silnice 1.,2.,3. třídy
ulice
polní / lesní cesty
zpevněné cesty (s vyloučením motor. dopravy)
železnice, tramvaje, lanovky
mosty, nadjezdy, tunely, podchody
zastavěné území (intravilán)
plochy sportovních areálů

plochy průmyslových areálů
plochy zdravotních zařízené
plochy areálů škol
hřbitovy
městská zeleň, lesy
maloplošná zvláště chráněná území
vodní toky, vodní plochy
státní hranice

Vrstvy pravidelně aktualizujeme, za podpory vás všech uživatelů v podobě změn přímo na OSM, nebo upravujeme podklad dle podnětů našich zákazníků, pokud je nutné aktualizaci provést rychleji a častěji.

V současné době nabízíme

základní mapu
podkladovou mapu
ortofotomapy ve výsledném rozlišení 12,5 cm/px

Služby poskytujeme s plošnou garancí aktualizace mapových podkladů pro území České republiky. V případě Slovenské republiky poskytujeme ortofotomapu poloviny území s tím, že území umíme rozšířit na základě relevantní poptávky.

?  Zaujaly Vás naše mapové služby?
Vyzkoušet GisOnline

Translate »