Co je GisOnline:

GisOnline je webová mapová aplikace, která umožňuje rychlou práci s nepřeberným množstvím geografických dat, včetně aktuální ortofotomapy ČR 12,5 cm a pravidelně aktualizovanou databází katastru nemovitostí.

 Klíčové funkce GisOnline

Rychlá a efektivní práce s daty

Všechna potřebná geografická data jsou dostupná v jednom prostředí, data jsou distribuována z vlastního datového úložiště a optimalizována na rychlou odezvu, pro garanci rychlosti přístupu k datům hostujeme na tomto úložišti i data zákazníků.

Komunikace a prezentace

GisOnline nabízí prezentaci ve veřejných projektech i práci v projektech uživatelských skupin s přihlášením. Přístup k datům je řízen na základě uživatelských účtů, které definují nejen kdo co vidí, ale také, jak může s daty nakládat. Pro snadné zaznamenání myšlenek je všem přístupná vrstva kreslení a poznámky.

Správa, editaci a aktualizace dat

Datové vrstvy mohou uživatelé editovat přímo v aplikaci po internetu. Není třeba žádný další speciální software. Typickým příkladem je správa pasportů. Data jsou skrze GisOnline editována přímo na serveru a změny v geometrii i atributech se dynamicky aktualizují všem uživatelům.

Add-on modul PANORAMA rozšiřuje pořizování a správu dat ze země o plně 3D digitalizaci z panoramatických snímků mobilního mapování. Nástroje umožňují jak digitalizaci dat, tak oměřování objektů. Intuitivní nástroje zpřístupňují práci ve 3D i laikům. TopGis disponuje mobilním snímkovacím systémem s mimořádným rozlišením panoramatických snímků, který dokáže libovolnou obec nasnímkovat během jednotek hodin.
Následné geodetické vlícování a sešití panoramat umožňuje nejen 360° prohlížení lokality a přiblížení detailů z okolí silnice. Na vzdálenost do 20 metrů lze s přesností na jednotky centimetrů měřit objekty a polohově je umisťovat (X,Y,Z). GisOnline s panoramatickými snímky je tak neocenitelným pomocníkem při passportizacích.

Add-on modul ŠIKMÉ SNÍMKY rozšiřuje od roku 2017 pořizování dat ze vzduchu o práci s 3D digitalizovanými daty šikmých leteckých snímků. Nástroje umožňují pohled do vnitrobloku měření i polohové umisťování objektů. GisOnline s aktualizovanými šikmými snímky je neocenitelným pomocníkem při územním plánování, či pasportizacích.

Vyhledávání v aktuální databázi KN

Add-on modul nabízí přehledný a jednoduchý formulář pro vyhledávání v databázi KN ČÚZK podle mnoha kritérií. Databáze KN je jednou měsíčně aktualizovaná.

Do projektů standardně zpřístupňujeme ze svých serverů tato data z celé ČR:

 • Pohledy na data RUIAN (registr územní identifikace, adres a nemovitostí) – denní aktualizaceOpen or Close

  Stavební objekty:

  – způsob využití objektu
  – stavební konstrukce objektu
  – způsob vytápění objektu
  – připojení objektu ke kanalizaci
  – připojení objektu na vodovod
  – vybavení objektu výtahem
  – počet bytů stavebního objektu

  Parcely:

  – definiční body parcel (parcelní čísla)
  – parcely ve vlastnictví obce
  – hranice parcel
  – parcely podle způsobu využití
  – parcely podle druhu pozemku

  Administrativní jednotky:

  – adresní místa (číslo popisné)
  – ulice
  – základní sídelní jednotky
  – katastry
  – obce
  – obce s rozšířenou pravomocí kraje

 • Veřejná WMSOpen or Close

  Katastrální mapa (rastrová, černá i bílá)

  Věcná břemena (na části parcely, na celé parcele)

 • Data TopGisOpen or Close

  Panoramatické snímky mobilního mapování

  Ortofotomapa ČR TopGis 12,5 cm (pravidelně aktualizovaná)

  Základní a podkladová rastrová mapa TopGis

  Vyhledávání v databázi KN (pro obce automaticky zdarma) podle:

  – IČ/rodné číslo
  – katastrální území
  – LV (list vlastnictví)
  – druh číslování parcel
  – čísla parcel
  – výměra (m2), (větší, menší, rovno)
  – druh pozemku
  – využití pozemku
  – využití nemovitosti
  – způsob ochrany

 Vyzkoušejte si GisOnline

Vyzkoušejte si demo verzi GisOnline na www.gisonline.cz.

Demo naleznete v galerii projektů pod názvem GisOnline Basic Demo.
Vyzkoušet GisOnline

Translate »