fbpx

Představení

Jsme společnost složená z týmu 5 desítek praktických inovátorů s dlouholetou praxí v oboru a softwarových inženýrů. Patříme k technologickým leaderům v oblasti geoinformatiky a zajišťujeme data pro tvorbu mapových podkladů portálu mapy.cz. Disponujeme vlastními letadly včetně snímacích senzorů. Do našeho vozového parku patří automobily, které pořizují PANORAMAtické záběry našich měst a vesnic.

1  Historie

Náš tým, známý pod obchodní firmou TopGis, s.r.o., se zná již řadu let. Začínali jsme jako zaměstnanci významných firem z prostředí geoinformatiky, kteří s postupem času odborně a kariérně vyspěli do vedoucích pozic.

V roce 2009 jsme dostali příležitost k založení vlastní obchodní společnosti pod záštitou zkušeného finančního investora. Po pečlivém zvážení naší situace a výhod, které práce ve své vlastní společnosti přináší, jsme se rozhodli této možnosti využít.

Dosavadní výsledky společnosti ukazují, že naše rozhodnutí bylo správné.

Investicí 60 mil. Kč do kvalitní techniky pro pořizování geoprostorových dat a úročením našich téměř dvě dekády získávaných zkušeností se nám podařilo velmi rychle získat pozici a pověst technologického lídra v oboru, který se věnuje pořizování a zpracování geoprostorových dat.

2  Firemní kultura

Kromě technologií, odborností a letitých zkušeností staví naše společnost také na přátelské firemní kultuře.

Jsme praktičtí inovátoři. Žene nás kupředu touha aplikovat do řešení potřeb našich zákazníků stále vyspělejší geoinformační technologie. Zároveň ale nezapomínáme na význam mezilidských vztahů. Mezi sebou i s našimi zákazníky udržujeme dlouholeté přátelské vztahy založené na vzájemné důvěře a férovosti.

3  Produkty a služby

Naše portfolio lze rozdělit do tří hlavních skupin služeb.

První skupinou je sběr geoprostorových dat prostřednictvím našich letadel, vozidel a snímacích systémů. Druhou skupinou je zpracování těchto dat za pomoci moderních softwarových řešení. A třetí skupinou jsou řešení upravená na míru, které kombinují individuálně uzpůsobený sběr, zpracování a prezentaci geoprostorových dat.

Všechna naše data, služby a aplikace jsou v souladu s GDPR.

4  Zákazníci

Mezi naše zákazníky patří řada významných českých i zahraničních komerční organizací, veřejných správních a samosprávních institucí. Zrealizovanými projekty se nechte inspirovat na stránce referencí.

1  Vedení společnosti

Drahomíra Zedníčková výkonná ředitelka
Drahomíra je odpovědná za řízení a rozvoj naší společnosti. Tuto roli zvládá na jedničku především díky letitým zkušenostem na obchodně-technických pozicích a zaměření na výsledky. Volný čas tráví se svou rodinou, věnuje se turistice a radost jí uděláte dobrým vínem.

| +420 724 013 046 | dzednickova(at)topgis.cz

Ing. Petr Navrátil obchodní ředitel pro zahraničí
Petr má na starosti obchodní a technická jednání s našimi zahraničními klienty. Ve své práci je skutečný profesionál, který disponuje 22 lety zkušeností v oboru. Ve volném čase se věnuje své rodině a rád tráví čas relaxací na chalupě.

| +420 602 711 299 | petr.navratil(at)topgis.cz

Ing. Vladimír Plšek, Ph.D. technologický manažer
Vladimír má perfektní přehled o nových geoinformačních technologiích, jejichž adaptací pomáhá naší společnosti zůstat na technologické špičce. Ostatně geoprostorové technologie ho provází i v osobním volnu při geocachingu a cyklistice.

| +420 724 013 010 | vplsek(at)topgis.cz

2  Obchodní oddělení

Ing. Slavomír Kubánek obchodně – technický manažer
Slávek má na starosti obchodní a technická jednání především na obcích a městech. V oboru se pohybuje od roku 1994 a více jak 20 let působil ve výrobě kde se věnoval řízení prací spojených s výpočty analytické aerotringulace. Ve volném čase se věnuje aktivně sportu především lednímu hokeji, volejbalu a cyklistice. Rád tráví volný čas i s rodinou na Vysočině.

+420 727 909 690 | slavomir.kubanek(at)topgis.cz

Ing. Naděžda Vlachová podpora obchodu
Naděžda má na starosti administrativní činnosti včetně vyřizování drobných zakázek od příjmu objednávek, distribuci digitálních dat až po vyhotovení rámovaných tisků map. Volný čas věnuje péči o rodinu a zahradničení.

| +420 511 154 511 | +420 724 100 335 | nadezda.vlachova(at)topgis.cz

Bc. Karel Husák obchodně – technický manažer
Karel má na starost obchodní a technické jednání na obcích a městech. Ve volných chvílích se věnuje sportu (florbal, cyklistika) a rád tráví čas v přírodě a na cestách.

+420 702 144 481 | karel.husak(at)topgis.cz

Letadla

Disponujeme třemi vlastními letadly – dvoumotorovou Cessnou 404, dvoumotorovou Partenavií P68 a jednomotorovým Čmelákem Z-37. To, jaké letadlo použijeme, určují vždy parametry zakázky a potřeby klienta. Mimo klasických letadel disponujeme i dronem, schopným nést naše snímací systémy.

OK-GIS, VulcanAir P68C TC
Od letové sezóny 2015 disponujeme novým ultramoderním letadlem VulcanAir P68C TC. Jedná se o dvoumotorový hornoplošník s pístovými motory Lycoming využívaný v západní Evropě často pro účely hlídkových letů policie či armády. Díky výkonostním a ekonomickým parametrům je tento letoun jeden z nejvýhodnějších pro účely leteckého snímkování či skenování. Tento nový letoun je ideálně využitelný i pro inovační a vývojové projekty.

OK-TGS, Cessna 404
Naše Cessna je dvoumotorové letadlo s velmi vysokou produktivitou sběru dat. Používáme ho především v situacích, kdy je třeba získat velké množství dat ve středním až menším rozlišení. Je to jediné letadlo tohoto druhu v ČR, které je pro letecké snímkování využíváno.

OK-NJM, Čmelák Z-37
Čmeláka nejčastěji používáme s našim pětikamerovým systémem, který nám umožňuje snímkovat kolmý i šikmý pohled. Díky optimální rychlosti letu je letadlo také vhodné k leteckému laserovému skenování území, které jsme schopni dělat souběžně s kolmým a šikmým snímkováním.

Dron
Dron je perfektním nástrojem pro rychlé a efektivní snímkování menších území a jednotlivých objektů.

V případě potřeby vyšší letové kapacity zajišťujeme další letadla skrze naše partnerské společnosti. V našich klimatických podmínkách jde téměř o nutnost. Optimálních letových dnů je totiž poměrně málo a často se setkáváme ze strany klientů s tlakem na rychlé dodání výsledných produktů z leteckého snímkování nebo skenování.

Snímací systémy

Snímací systémy jsou pro sběr geoprostorových dat naprosto klíčové. Bez kvalitní a spolehlivé techniky není možné dodávat vynikající výstupy. S vědomím její důležitosti jsme investovali do té nejlepší techniky a dokonce jsme vytvořili vlastní pětikamerový systém.

Velkoformátová kamera UltraCam Eagle
Tato kamera je třetí generací úspěšných leteckých měřických kamer a je designovaná pro pořizování leteckých snímků s vysokým rozlišením. V panchromatickém pásmu má snímek rozlišení přes 20 000 x 13 000 pixelů. Kamera snímá v panchromatickém pásmu objektivem s ohniskem 1:100 mm, RGBNir pásmech objektivy 1:27 mm. Každý snímek představuje 260 megapixelů a 842 megabytů dat.

Velkoformátová kamera UltraCam XP
Velikost panchromatického snímku je 17 310 x 11 310 pixelů. Velikost NIR je 3 770 x 5 770 pixelů. Kamera umožňuje tvorbu ortofotomapy až do výsledného rozlišení 3 cm/pixel.

Vlastní pětikamerový systém
Tento systém naší výroby používáme pro kolmé i šikmé snímkování. Jedna kamera pořizuje záběry kolmo k povrchu a její výstupy slouží pro následné vyhotovení ortofotomapy. Další 4 kamery jsou vychýlené od osy a získáváme jimi šikmé snímky území. Takto pořízená data lze dále zpracovávat například do podoby 3D modelů měst.

LiDAR Riegl Q608i
Jednou z metod, kterou lze použít pro mapování terénu je použití leteckého LiDARu (také skeneru nebo laseru). Po vyhodnocení naskenovaných dat je výsledkem digitální model terénu (DTM) nebo digitální podel povrchu (DSM). Tyto modely se následně aplikují pro stanovení záplavových oblastí, lze na nich provádět pasporty a mnoho dalších měření.

Panorama systém
Mobilní mapovací systém jsme vyvinuli společně se společností Seznam.cz pro účely plošného mapování komunikací. Systém je unikátní kombinací špičkového rozlišení snímků a velmi vysoké polohové přesnosti pro následné mapování a digitalizaci z panoramatických snímků. Můžeme ho přenést i na jiný nosič (loď, železniční vagon, vozík) tak, abychom mohli mapovat i území nedostupné automobilem.