Dotace na opatření související se změnou klimatu, hospodaření s omezenými vodními zdroji, ústavní ochrana vody či protipovodňová opatření. To byla některá z témat odborného diskuzního setkání, kterými se v Brně zabývali zástupci Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva zemědělství ČR, odborných firem, krajů a představitelé měst a obcí. Setkání u kulatého stolu pořádala již tradičně společnost Magnus Regio.

Setkání se konalo pod záštitami Mgr. Petra Hladíka, ministra životního prostředí ČR, JUDr. Markéty Vaňkové, Ing. Zdeňka Nekuly, ministra zemědělství, primátorky statutárního města Brna, Mgr. Jana Grolicha, hejtmana Jihomoravského kraje, Ing. Petra Valdmana, ředitele Státního fondu životního prostředí, a MUDr. Martina Kuby, předsedy Asociace krajů České republiky. Akce se konala za podpory statutárního města Brna.

V oblasti vodního hospodářství je prioritou zabezpečení dostatku kvalitní vody, její distribuce a také efektivní nakládání s vodními zdroji. Problematikou se v poslední době zabývají nejen vodohospodáři, ale také zemědělci, lesníci i města samotná.

„Klimatické změny se budou nadále vyvíjet, proto je nezbytné se připravovat na víceletá období sucha, tak jak to dělali naši předkové. A i když se může zdát, že situace nyní není vážná, existují u nás místa, kam se cisternami dováží voda do vodojemů, aby obyvatelé nepropadali panice,“ podotkl Ing. Antonín Tůma z Povodí Moravy.

Význam vody jako takové má být proto nově podpořen i ústavně. „Ochranu vody a vodních zdrojů považujeme za náš národní zájem,“ prohlásil již dříve ministr životního prostředí Mgr. Petr Hladík. MŽP tak intenzivně pracuje na zakotvení ochrany vody do ústavy.

Celý článek zde

Zdroj: MoravskeHospodarstvi.cz